JÄRVI-POHJANMAA | Tuorein tieto yhteistoiminta-alueen koronatilanteesta – lisätartunnoilta vältytty – rokotukset vauhdissa

0
"Alvar Aallon" sairaala (Kuva: Jukka Ketonen/J-Pnews.fi)

Tilannetietoa Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alueen koronatilanteesta 23.2.2021 

Edellisen 18.2.2021 annetun tiedotteen jälkeen Järvi-Pohjanmaan asukkailla ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella on todettu koko epidemian aikana 136 koronatartuntaa. 17.-22.2. koronanäytteitä otettiin 99 kappaletta. Tällä hetkellä Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella on yhteensä 12 henkilöä eristyksissä tai karanteenissa. 

Tällä hetkellä Järvi-Pohjanmaan koronatilanne on muuta Suomea parempi. Etelä-Pohjanmaan alueella Ilmajoella on todettu tartuntaketju, jonka aiheuttajaksi on todettu koronaviruksen Iso-Britannian variantti. Liikkumista maakunnan sisäpuolella ja maakunnan ulkopuolelle on syytä harkita tarkoin. Mikäli se on välttämätöntä, pandemiajohtoryhmä kehottaa ihmisiä noudattamaan erityistä varovaisuutta ja huolehtimaan turvaetäisyyksistä, kasvomaskien käytöstä ja hyvästä käsihygieniasta. Koronavirukseen sopivien oireiden ilmaantuessa on oltava yhteydessä Järvi-Pohjanmaan perusturvan kiirevastaanoton puhelin-numeroon 06-2412 7700. 

Järvi-Pohjanmaan perusturvan pandemiajohtoryhmä suosittelee alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin kanssa talviloman viettämistä THL:n ohjeistuksen mukaisesti (https://thl.fi/fi/-/nauti-talvilomasta-ulkoillen-hiihtoladut-maet-ja-metsat-ovat-nyt-turvallisimpia-paikkoja-lomailuun )

Rokotusvuorossa on edelleen yli 80-vuotiaat henkilöt, sekä heidän samassa taloudessa asuvia omaishoitajia. Yli 80-vuotiaiden kanssa samassa taloudessa asuvat 70-79-vuotiaat (1951 syn-tyneet ja sitä vanhemmat) voivat varata ajan yhtäaikaisesti puhelimitse koronarokotteen ot-tamista varten. Tällä viikolla alueen 75-79-vuotiaille asukkaille lähetetään kirje ajan varaa-miseksi koronarokotetta varten, ja rokotukset käynnistyvät ensi viikon aikana. 75-79-vuotiaiden kanssa samassa taloudessa asuvat 70-74-vuotiaat (1951 syntyneet ja sitä van-hemmat) voivat varata ajan yhtäaikaisesti puhelimitse koronarokotteen ottamista varten. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 1.3.2021 asti. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. 

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkin helmikuun alussa antamien suosituksien ja Järvi-Pohjanmaan alueen epidemiatilanteen perusteella pandemiajohtoryhmä on päätynyt pitää voimassa annetut seuraavat suositukset:

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yksiköt 

♦ Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen sekä Lehtimäen, Lappajärven ja Vimpelin terveys-asemien ovet ovat suljettuina, jolloin asiointi tapahtuu ajanvarauksella. 

♦ Järvi-Pohjanmaan tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen yksiköissä sekä inter-valliosastolla on mahdollista vierailla henkilökunnan ohjeistuksien mukaisesti. Joissain palveluasumisen yksiköissä voidaan järjestää oma tila tapaamiselle, omaisten on oltava yhteydessä yksikköön etukäteen. Vierailijoiden tulee muistaa vahva suojautuminen ja turvavälit, sekä vieraillessa ei saa olla flunssan oireita. Suojautuminen (käsihygienia, kasvomaski ja suojavisiiri) täytyy ottaa huomioon etenkin, jos Etelä-Pohjanmaan ulko-puolelta saapuu asukkaille vieraita. 

♦ Akuuttiosastolla saa vierailla ainoastaan saattohoidossa olevien ja vakavasti sairaiden omaiset. Kaikista vierailusta sovitaan puhelimitse etukäteen (06 – 2412 7777 tai 06 – 2412 7771). 

Suositukset kokoontumisiin, harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintaan 

♦ julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan korkein-taan 10 hengen rajaa. Suositukset eivät koske kuntien toimielinten kokouksia 

♦ yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilai-suuksissa noudatetaan turvavälejä ja käytetään maskeja. Yksityistilaisuuksissa ja harras-tustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. 

♦ yli 20 hengen uskonnollisia tilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin ti-laisuuksissa noudatetaan turvavälejä ja käytetään maskeja. Tilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. 

♦ lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maa-kunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella. Turvaetäisyyksiä on pyrittävä noudattamaan ja ohjaajien/valmentajien hyvä käyttää maskeja. Aikuisten ja ju-nioreiden kilpaurheilutoiminta voi jatkua, mutta edellä mainitut suositukset pätevät myös heihin. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele har-rastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Jos lapsi tarvitsee varusteiden pukemisessa apua, vanhemmalla tulee olla suu-nenäsuojus. 

♦ kaikkien harrastajien tulee huomioida seuraava asia liikuntatilojen käytössä: eri ryh-mät eivät saa oleskella samaan aikaan samoissa pukeutumistiloissa 

♦ aikuisten harrastustoiminta voi jatkua, seuraavat asiat syytä ottaa huomioon: 

– ryhmäkokoja suositellaan pidettävän mahdollisimman alhaisena. Jos ryhmäkoko kas-vaa 15-20 henkilöön, suositellaan ryhmä jaettavaksi useampaan osaan. 

– mahdollisuuksien mukaan turvavälit otetaan huomioon, varsinkin vuorojen vaihtojen yhteydessä 

– huolehditaan hyvästä käsihygieniasta (käsien pesu tai käsidesin käyttö ennen harjoi-tuksia) 

– ohjaajat/valmentajat käyttäisivät kasvomaskia 

♦ työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen toiminnoissa sovelletaan lasten ja aikuisten harrastustoiminnasta annettuja ohjeita 

♦ kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi 

– julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajilla että kuljettajalla 

– koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liik-kumaan kodin ulkopuolella 

– toisen asteen oppilaitoksissa 

– kaikilla julkisilla paikoilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa 

– kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet 

– sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikaan 

– museot, kirjastot, galleriat 

– kaupat, ostoskeskukset, virastot ym. asioimistilat. Erityisesti henkilökunnan suojautuminen on keskeistä 

♦ vapaa-ajan matkustamista suositellaan vältettävän 

Alajärven ja Vimpelin sivistystoimi 

Alajärven ja Vimpelin koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnassa otetaan käyttöön poissaoloihin perustuvia maksuvapautuksia. Näin pyritään tarjoamaan aamu- ja iltapäivätoiminta vain sitä ehdottomasti tarvitseville, ja pitämään ryhmät mahdollisimman pieninä. Sivistystoimi tiedottaa asiasta tarkemmin. 

Pandemiajohtoryhmä on laatinut yhdessä lukioiden kanssa ohjeen, kuinka ylioppilaskirjoituk-sissa otetaan huomioon vallitseva koronaepidemia. Koulut tiedottavat tarkemmin ylioppilas-kokelaita ja opettajia ylioppilaskirjoituksiin liittyen. 

Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmä


 

JÄTÄ KOMMENTTI