JULKILAUSUMA | Kristillisdemokraattien Pohjanmaan piirihallitus vaatii neuvolapalveluiden laajentamista ikäihmisiä koskevaksi

0
Arkistokuva

Aluevaaleissa tammikuun lopussa valitaan tulevat sote-alueiden valtuutetut, jotka jatkossa päättävät sosiaali-, terveys ja pelastuspalveluista. Taloudellisen tilanteen vuoksi tulevat päättäjät ovat haasteellisen tehtävän edessä, kun jo lähtökohtaisesti uudistus näyttää olevan alibudjetoitu.

Lakisääteisten palveluiden tarjoamisen lisäksi ennaltaehkäisevät palvelut on nostettu tärkeäksi osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita monen puolueen aluevaalikampanjoissa. Pelkona kuitenkin on, että juuri ennaltaehkäiseviä palveluita tullaan kohtelemaan säästötoimena tulevaisuuden kuluja suunniteltaessa. Palvelut sisältävät esim. pienemmät sairaanhoitokulut, neuvolatoiminnan ja lastensuojelun tukitoimet. 

Suomen neuvolajärjestelmä tunnetaan hyvin sekä Suomessa että ulkomailla. Vuonna 1920 lääkäri Arvo Ylppö kehitti neuvolajärjestelmän, koska uskoi kansakunnan terveyden edistämisen vaativan lapsiin ja heidän terveyteensä keskittymistä. 100 vuotta on kulunut ja väestörakenne on muuttunut. Ikäihmisiä on enenevissä määrin ja he tarvitsevat yhtä hyvää hoitoa kuin mitä ovat saaneet neuvolaikäisinä.

Näin ollen KD Pohjanmaan piirihallitus vaatii, että seuraavien parin vuoden aikana saadaan lisärahoitusta myös näitä ennaltaehkäiseviä palveluja varten samaan aikaan kuin nykyistä hoitovelkaa vähennetään. KD Pohjanmaan piirihallitus haluaa laajentaa neuvolapalvelut koskemaan myös ikäihmisiä.

Ikäihmisten neuvoloissa voitaisiin antaa terveys- ja palveluneuvontaa, arvioida tarpeita, joita ikäihmisillä on kotona asumisen mahdollistamiseksi, arvioida toimintakykyä, tehdä terveystarkastuksia, ottaa verikokeita ja käydä keskustelua ikäihmistä koskevista asioista. Matalan kynnyksen seulonnat ja terveystarkastukset säästävät paitsi hoitokuluissa, myös ihmishenkiä.

Viisas hyvinvointialue panostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen yhteistyössä kuntien kanssa.  Kristillisdemokraatit ovat valmiita puolustamaan ennaltaehkäiseviä palveluita; valmiita ratkomaan haasteita ja korjaamaan puutteellista mallia.

Kristillisdemokraattien Pohjanmaan piirihallituksen jäsenet


 

JÄTÄ KOMMENTTI