HYVAEP | Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävämäärät kasvaneet voimakkaasti

0

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa välttämättömän ja kiireellisen sosiaalihuollon toteuttamisesta ja psykososiaalisen tuen antamisesta akuuteissa kriisitilanteissa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Sosiaali- ja kriisipäivystys toimii tiiviissä yhteistyössä muiden kenttäviranomaisten ja terveydenhuollon kanssa 24/7. Nyt valmistuneet tilastot on koottu tammikuusta kesäkuun loppuun.

Tehtävämäärien nousu on jatkanut kasvuaan, ja se on 44,9 % korkeampi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2022. Tehtävämäärät ovat kasvaneet etenkin Seinäjoen alueella. Seinäjoen osuus kaikista tehtävistä on 40 %, kun se on ollut viime vuonna 33 %.

Suurimmat yhteydenottosyyt ovat väkivalta, päihteet, mielenterveys ja luvatta laitoksista poistumiset eli hatkaamiset.

Kuluneen alkuvuoden aikana sosiaali- ja kriisipäivystys on tehnyt 511 lastensuojeluilmoitusta, mikä on määrällisesti 182 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Lasten kiireellisten sijoitusten määrä on myös noussut. Kiireellisiä sijoituksia on tehty tänä vuonna 47, kun edellisinä vuosina luku oli 9.

Ikäihmisiin liittyvät ilmoitukset ovat pysyneet määrällisesti samana kuin edellisenä vuonna.

Sosiaalihuoltolain mukaisia ilmoituksia ja yhteydenottopyyntöjä on tehty 116, kun tähän aikaan viime vuonna niitä oli laadittu 60.


 

JÄTÄ KOMMENTTI