Maailman Kuutio kiinnosti kuntalaisia – lähes 20 ehdotusta hankkeen kehittämiseen 

0
Pohjanmaan Helmi Kraatterijärvi, Lappajärvi.Alajärven Pyhävuori on merkittävä osa sen jylhää rantamaisemaa (Kuva: Jukka Ketonen)

Heikki Mäkipää / Maailman Kuutio – hanke / Lappajärven kunta/ J-Pnews 

Kraatterijärvi Geopark on saanut UNESCO-statuksen vuonna 2024 ja alueelle on kehitteillä oma geokulttuurinen keskus – Maailman Kuutio. Se toimii sekä koulutuksellisena että matkailullisena kohteena Geoparkin alueella kävijöille. Se kertoo huikean 13,7 miljardin vuoden tarinan alkuräjähdyksestä nykypäivään.

Koska keskus sisältöineen on laaja hanke, se vaatii erilaisia yhteistyökumppaneita toteutuakseen. Kunta avasi vaikutuskanavan kaikille kuntalaisille kartoittaakseen kyselyllä mielipiteitä ja uusia ajatuksia Maailman Kuutio hankkeesta.

Reilussa kahdessa viikossa ehdotuksia saapui lähes 20 kappaletta. Kaikki olivat omalla nimellä lähetettyjä hanke-ehdotuksia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Nimettömät ehdotukset jätettiin huomioimatta. Hanketta pidettiin yleisesti erittäin hyvänä ja tervetulleena alueelle, jossa kaivattiin kokonaisvaltaista ammattimaista otetta perus- ja oheispalvelujen tuottamiseen. Useat ehdotukset pohjautuivat lähtökohtaisesti suunnitelmien perustamista kansainvälisiin asiakkaisiin. Mikäli Maailman Kuutio saadaan kansainvälisesti kiinnostavaksi, niin se myös vastaa kotimaisten asiakkaiden tarpeisiin.

Ehdotuksissa tuli esille kansainvälisen otteen vaatimus Maailman Kuution lisäksi myös alueen luonnon vaalimisesta ja erilaisten maastoreittien ylläpitämisestä erityisesti lapset huomioiden. Nämä tukisivat Kuution sisätiloissa toimivia elämys- ja tunnelmakokonaisuuksia sisältäen mm. musiikkia, luonnon ääniä, tuoksuja ja erilaisia 3D kuvia. Uusien teknologioiden käyttö mm. VR ja AR todettiin hyviksi tavoiksi saada jotain uuttaa aikaan esim. avaruusaiheisessa lapsille suunnatussa sisätiloihin rakennetussa leikkipuistossa.

Geoparkin yksi perusperiaate on edesauttaa paikallisia yrityksiä ja niiden tuotteiden esilläoloa. Ehdotuksissa tuli esille myös tämä seikka niin, että Maailman Kuutio tarjoaisi kauppapaikan paikallisten yritysten tuotteille kuin myös kulttuuriselle tarjonnalle.

Saapuneet ehdotukset tullaan käymään huolella läpi ja ottamaan huomioon suunnitelmissa. Iso kiitos jo tässä vaiheessa kaikille ideoitaan esittäneille.

Lappajärvi tunnetaan myös mökkipaikkakuntana ja kesäisin väkiluku kasvaakin huomattavasti. Mikäli ulkopaikkakuntalaisilla Lappajärven kauniista maisemista ja hyvistä palveluista nauttivilla ”kesäasukkailla” olisi toivomuksia uusista palveluista, niin tämä kysely antaa siihen oivan mahdollisuuden esittämällä ne:

KYSELYYN

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI