MetsäpeuraLIFE-hankkeelle onnistunut päätös

0
Metsapeuravaadin vasansa kanssa Lauhanvuoren totutustarhassa kesakuussa 2022

Ähtärin eläinpuisto on ollut mukana vuonna 2016 aloitetussa MetsäpeuraLIFE-hankkeessa, jonka keskeisimpiä tavoitteita on ollut palauttaa laji sen alkuperäisille esiintymisalueille eteläiselle Suomenselälle.

Kuten suunniteltiinkin, viimeisetkin 39 metsäpeuraa vapautettiin luontoon totutustarhasta heinäkuun aikana. Nyt jäljellä on enää loppuraporttien tekemistä, ja päättäjäisiksi vuoden 2023 kesällä järjestettävä MetsäpeuraLIFE -hankkeen loppuseminaari osana Ähtäri Zoon juhlavuoden ohjelmaa.

Eläinpuistojen merkittävä rooli

Hankkeen tavoite on ollut vahvistaa luonnon metsäpeurakantaa palauttamalla tarhattuja yksilöitä takaisin luontoon. Metsäpeuroja on siirretty ensin eläinpuistoista totutustarhoihin ja sieltä Lauhavuoren ja Seitsemisen kansallispuistoihin. Totutustarhoissa peurat harjoittelevat luonnossa selviytymistä ihmisen seurannassa ja suojassa pedoilta. Eläinpuistoilla on merkittävä rooli koko hankkeessa, sillä lähes kaikki totutustarhojen kantaeläimet ovat syntyneet eläintarhoissa. Lisäksi totutustarhoista on tuotu meille luonnossa syntyneitä, geneettisesti arvokkaita hirvaita, jotka lähtevät vahvistamaan Euroopan eläintarhojen metsäpeurakannan geneettistä monimuotoisuutta.

Ähtäri Zoosta 13 yksilöä osana palautusistutusta

Hankkeen aikana meillä Ähtärissä syntyneet metsäpeurat ovat siirtyneet totutustarhaan ensimmäisen kerran vuonna 2017. Kaikkiaan meiltä on siirtynyt totutustarhoihin 13 metsäpeuraa. Lisäksi meidän vaatimemme ovat vasoneet totutustarhassa ja tuottaneet siellä 11 vasaa. Tavoitteena on ollut, että hankkeen loputtua sekä Lauhanvuoren että Seitsemisen kansallispuiston tuntumassa eläisi muutaman kymmenen yksilön kokoinen, kasvava metsäpeurakanta. Tämä tavoite on onnistunut hyvin, sillä molemmilla alueilla elelee n. 40–50 yksilön kokoinen metsäpeurakanta. Sen onnistumista vahvistaa mm. Pirkanmaalla Seitsemisessä viime keväänä syntynyt ensimmäinen villi vasa. Totutustarhasta vapautettiin ensimmäisen kerran metsäpeuroja syksyllä 2019. Kaikkiaan vapauteen on nyt päässyt 81 yksilöä.

Korvamerkitty nuori metsapeura Lauhanvuoren totutustarhassa 22.6.2022

Metsäpeurojen tulevaisuus

Vapautetuista metsäpeuroista osalle on asennettu satelliittipanta tai korvaan kiinnitettävä GPS-seurantalaite. Yli puolet vapautetuista eläimistä on merkitty kirkkaanvärisillä korvamerkeillä, joissa käytetyt väriyhdistelmät mahdollistavat yksilöllisen tunnistamisen. Näin metsäpeurojen liikkeistä ja selviytymisestä saadaan tietoja myös jatkossa. Vapautuksiin osallistuivat totutustarhoista vastaavat Metsähallituksen Lea Uimonen, Tero Lähteenmäki, sekä hankkeessa toiminut Milla Niemi.

Vaikka totutustarhat jäävät nyt tyhjilleen, niitä ei pureta. Tämä mahdollistaa palautusistutettujen metsäpeurakantojen vahvistamisen tulevaisuudessa. Metsäpeuran suojelu ja kannanhoito on pitkäjänteistä työtä, ja jatkuvuuden varmistamiseksi Metsähallitus suunnitteleekin parhaillaan rahoitushakemusta seuraavalle Life-hankkeelle. Mikäli EU-rahoitus saadaan, voisi uusi hanke alkaa vuonna 2025.


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI