Peter Östman: Pienyrittäjät kärsivät suurten yritysten lainvastaisesta viivyttelystä laskujen maksamisessa

0

Maan tapana näyttää olevan, että erityisesti suuret yritykset maksavat omat laskunsa pienemmille yrityksille jopa kuukausien viiveellä. Tämä on suuri päänvaiva pienyrittäjille. Viime aikoina yritysten maksuvaikeudet ovat lisääntyneet ja maksuajat pidentyneet entisestään.

  • Lain mukaan yritysten välinen maksuaika saa olla enintään 30 päivää, elleivät yritykset ole sopineet pidemmästä maksuajasta. Selvitysten mukaan on kuitenkin niin, että 53 prosentissa tapauksista lakia rikotaan, eikä sopimusta pitkistä maksuajoista ole tehty. Tilanne koskettaa noin 60 000 pientä yritystä, Östman toteaa.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu selvittämään maksuaikoja koskevaa lainsäädäntöä. Tavoitteena on etenkin pienyritysten toimintaedellytysten parantaminen. Hallitusohjelmaa laadittaessa asiaa on pidetty tärkeänä, sillä se mainitaan ohjelmassa kaksi kertaa.

Oikeusministeriössä on jo valmisteltu ratkaisua tilanteeseen. Esitetään palkattavaksi valvova viranomainen, jonka tietoon yrittäjät voisivat saattaa kaikki sopimuskumppanin lainvastaiset vaatimukset. Viranomaisella olisi toimivalta tutkia, ohjeistaa ja määrätä sanktioita lainvastaisesta menettelystä. Tämä ratkaisu vastaisi elintarvikemarkkinalain henkeä, jolla alkutuottajia suojataan pitkiltä maksuehdoilta.

  • Nyt kuitenkin näyttää siltä, että nykyinen hallitus ei edistä asiaa. Mutta aikaa ei ole hukattavaksi, sillä yrittäjien asemaa vaikeuttaa entisestään Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, inflaatio sekä komponenttien ja energiakustannusten nousu. Hätä koskettaa kymmeniä tuhansia yrittäjiä, Östman painottaa.

Kansanedustaja Peter Östman on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen asianomaisen ministerin vastattavaksi, jossa hän peräänkuuluttaa hallituksen toimia parantaa pienyrittäjien asemaa tilanteissa, joissa etenkin suuret yritykset viivyttelevät omien laskujensa maksamisessa pienemmille yrityksille jopa kuukausia.


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI