Reitistöjen parannus-hanke päätökseen Ähtärissä

0
Matkailunmäki, opastaulu

Ähtärin kaupunki sai keväällä 2021 Uudenmaan ELY-keskukselta hankerahoitusta lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen.

Avustus oli ns. korona-ajan tukea luontoliikunnan kehittämiseen. Hankeen kokonais-kustannukset olivat 51.000 € josta avustuksen suuruus oli 50 % ja omarahoitus 50 %. Ähtärin osalta hanke saatiin päätökseen 30.6.2022 Liikuntapalveluiden suunnittelija Janne Kujala toteaa.

Hankkeeseen sisältyi neljän eri reitin parannusta.

Kierinniemen luontopolku (2,7 km), Väliveden pitkä reitti (24 km), Väliveden lyhyt reitti (10 km) sekä Ähtäri-Arpianen reitti (27 km). Arpaisten reitti on janareitti, mutta kaikki muut ovat ns. rengasreittejä. Kierinniemen luontopolku soveltuu parhaiten patikointiin, mutta muut reitit ovat hyvin käytettävissä patikoinnin lisäksi maastopyöräilyyn. Reitit kulkevat pääosin metsäreiteillä, mutta myös tienosuuksia Väliveden ja Arpaisten reitiltä löytyy.

Väliveden reitti

Hankkeen puitteissa reitistöjä on raivattu, merkattu, asennettu opastauluja/karttoja, sorastettu, asennettu pitkospuita sekä rakennettu siltoja ojien ylityksiä varten. Arpaisten ja Kierinniemen reitin tunnistaa punaisesta värikoodista, Väliveden pitkän reitin sinisestä ja Väliveden lyhyen reitin sinisestä/valkoisesta värikoodista.

Vaikka hanke olikin Ähtärin kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoima, niin erittäin tärkeässä roolissa on ollut monet ähtäriläiset yrittäjät. Saimme monia yrityksiä mukaan ostopalvelun kautta. Tässä on ollut sellainen yhdessä tekemisen meininki mikä on loistava juttu. Reitistöjen parannuksissa olemme käyttäneet ostopalveluna hyvin pitkälti Kimmo Kivinummen yritystä. Hankkeessa on tehty myös tiivistä yhteistyötä Kuuden tähden reitistö -hankkeen kanssa.

Heinä-Arpainen

Kujala antaa erityisen suuret kiitokset maanomistajille. Ilman heidän myötämielisyyttä asian suhteen jäisi reitit tekemättä. Reittien käyttäjiltä tietenkin toivotaan myös hyviä käytöstapoja, ettei reiteillä tehdä ilkivaltaa, Kujala toteaa.

Nyt kun reitistöjä on saatu parannettu, niin tietenkin toiveissa olisi, että niitä käytetään ahkerasti. Valikoima reittien suhteen on laaja, joten varmasti kaiken kuntoisille löytyy vaihtoehtoja. Palaute reittien suhteen on myös erittäin tärkeää, parannamme ja kehitämme tietenkin reitistöjä edelleen resurssien puitteissa.

Reiteistä löytyy lisätietoa visitahtari -sivuston kautta. Sivustolle tulee esille karttoja tulostettavaksi sekä sähköiset kartat outdooractive sovelluksen kautta.


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI