Valtuustoaloite | Urologisten palveluiden jonojen muodostumisen ehkäisemisestä

0

Raimo Vistbacka: ”Hyvinvointialueiden perustamisen keskeisenä tavoitteena on ollut parantaa palveluiden saatavuutta ja tehokkuutta, tukea asukkaiden hyvinvointia sekä varmistaa toiminnan taloudellinen kestävyys”.

Jalkautuvilla palveluilla on osoitettu edistävän näitä päämääriä tarjoamalla kustannustehokkaita ja saavutettavia terveyspalveluja lähellä asukkaita.

Esimerkiksi viimeaikaiset suunnitelmat urologisten palveluiden lakkauttamisesta Järviseudun alueella, Alajärven terveyskeskuksesta ja niiden keskittämisestä herättävät kuitenkin huolta. Urologiset palvelut ovat palvelleet laajasti ja tarjoten säännöllisiä vastaanottoja noin kaksi kertaa kuussa ja saavuttaen vuosittain merkittävän määrän asiakaskontakteja.

Yhdellä alueella; Alajärvellä asiakaskäyntejä on ollut 593 kappaletta vuonna 2023, tarkoittaen 15-18 käyntiä päivässä. Henkilökohtainen vastaanottoaika on ollut noin 20 minuuttia.

Palvelun poistaminen paikallisesti lisäisi matkustustarvetta ja -kustannuksia. Esimerkiksi omalla autolla Seinäjoelle on noin 100 kilometriä, lääkärin vastaanottoaika noin 20 minuuttia ja takaisin Järviseudulle toiset 100 kilometriä. Mikäli henkilö on työsuhteessa, on lähes koko työpäivä menetetty. Mikäli henkilöllä ei ole omaa autoa tai ajo-oikeutta, matkat on tehtävä taksilla tai ambulanssilla, riippuen asiakkaan terveystilasta. Vastaanoton siirto Seinäjoelle mahdollisesti heikentäisi myös ennaltaehkäisevää hoitoon pääsyä, luoden uusia jonoja keskussairaalaan. Päätöksenteon kokonaistaloudelliset seuraukset kuten lisääntyvät matkakustannukset ja ympäristövaikutukset sekä jonon muodostumiset, korostavat tarvetta perusteellisiin vaikuttavuusarviointeihin ennen palvelurakenteen muutoksia.

Edellä olevan johdosta esitämme, että hyvinvointialueen vastuulliset viranhaltijat;

  1. ennaltaehkäisevät urologisten palvelujen jonojen muodostumista;
  2. esittävät ja toteuttavat palveluverkkomuutoksissa kattavat vaikuttavuusarvioinnit päätöksenteon ja toimeenpanon tueksi;
  3. huomioivat UTV -ohjelmassa olevien jalkautuvien palveluiden tarkoituksenmukaisten toteuttamistapojen toimesta alueilla niin, että taloudellisuus ja tehokkuus toteutuvat asiakasrajapinnassa palveluiden saatavuus edellä,
  1. Jonojen muodostumisen ehkäisy on asiakaspalvelun tärkein periaate.

 

JÄTÄ KOMMENTTI