Vesistöjen ja ympäristön kunnostushankkeet mahdollistavat uusia ulkoilureittejä ja luontokohteita Alavudenjärven ympäristöön

0
Pahajoen kaarisilta Alavudella, valmistui 2018.

Alavudella on jo entuudestaan hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet elää, liikkua ja harrastaa, niin sisätiloissa kuin ulkonakin. Ihmisten terveyden edistämiseen vaikuttaa koko fyysinen elinympäristö.

Ympäristö on osa terveyttä. Elinympäristö luo puitteet ihmisen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle terveydelle. Elinympäristön tulee tukea ihmisen terveyttä ja tarjota paikkoja virkistäytymiselle ja elpymiselle. Terveyttä ja elinvoimaa tukeva ympäristö voi esimerkiksi olla virikkeellinen, esteettinen ja tuttu. Ympäristöstä voi myös olla yhteys luontoon tai alueeseen tai esimerkiksi rakennuksen historiaan. Pahajokilaaksosta on muodostumassa Alavudelle yksi uusi mielenkiintoinen esteetön ympäristökohde havainnoitavaksi.

Alavudenjärveä ja sen elinympäristöä on kunnostettu hankkeilla aktiivisesti vuonna 2015 ideoidun, Leader Kuudestaan ry:n ja Alavuden kaupungin osarahoittaman;

1. Rantojen virkistyskäytön lisääminen osana keskustan kehittämistä-hankkeen avulla. Tämä hanke mahdollisti alustan lähteä hakemaan kansalaisten toivomia investointihankkeita. Investoinneilla on lisätty virkistyskäyttöä Alavudenjärven lähiympäristössä; Laitureita, huvimajoja, terasseja, kanootteja, soutuveneitä, sup-lautoja, Rantapuiston rannan kunnostusta sekä Lasikota-laavu-näkötorni yhdistelmärakennuksen.

Pahajoelle rakennettu kosteikko ja havainnepolku

2. Alavudenjärven kunnostuksen yhteydessä 2017-2021 toteutettiin yhteistyössä kaupungin ja paikallisten maanomistajien kanssa mm. Pahajoen havainnekosteikko. Samalla toteutettiin havainnepolkua järven ja kosteikon väliin sekä kaarisillan Pahajoen yli, mahdollistaen näin luonnonläheisen ja lyhyemmän, pituudeltaan n. 8 km :n maastoreitin Alavudenjärven ympäri.

Pahajokilaaksoon on muodostumassa uusi mielenkiintoinen luontokohde, kahden eri kosteikon; Pörriäis- ja linnunpönttöpuistot, havainnepolkuineen kaarisiltoineen sekä laavuineen. 

3. Pahajoki hyväksi hankkeen myötä Linnunpönttöpuiston viereen rakentuvan Pörriäiskosteikon ja –puiston ympäri kiertävän noin 600 metrin havainnepolun myötä. Lähialueen peltojen hulevedet suodatetaan vanhan Pahajoen ja Pörriäiskosteikon läpi, ennen järveen laskua. Uudelle Pörriäiskosteikkoalueelle kasvaa ns. pajupelto hyönteisten ja pienelijöiden ja eläinten käyttöön. Pahajokilaaksoon pääsee myös autolla (os. Niementie 53, Alavus). P-alueelta on lyhyt esteetön kulku Pahajokilaakson kaikkiin luonto kohteisiin, myös kaarisillan yli havainnekosteikolle. 

Linnunpönttöpuiston laavu

Alavudenjärven kunnostuksen yhteydessä vuosina 2017 – 2021 Pahajokilaaksoon ja järven ympäristöön on rakentunut useita uusia luonto- ja virkistäytymiskohteita.

Pahajoki hyväksi hanke on v. 2021 käynnistynyt Alavudenjärven valuma-alueen kunnostukseen liittyvä jatkohanke, jossa tarkastellaan, suunnitellaan ja toteutetaan kunnostus- ja virkistystoimintaan liittyviä toimia seuraavien vuosien 2021 – 2025 aikana. Muun muassa virtavesi ja kalataloudellisia kunnostuksia melontareitteineen. 

Nämä edellä mainitut toimet rahoittaa Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) yhteistyössä Alavuden kaupungin kanssa.

– Ilman kansalaisten vireää innostusta ja aloitteellisuutta sekä rahoittajien yhteistahoa, näitä asioita ei todennäköisesti olisi voitu toteuttaa, kertoo lehdellemme Alavuden kaupungin ”ympäristörenki” Timo Rintala.


PAHAJOKILAAKSO

Os. Niementie 53, Alavus (etäisyys Alavuden keskustasta; autolla 4 km, veneellä 2,5 km)


 

JÄTÄ KOMMENTTI