Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kaunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 13.5.

LAUSUNTO ALAJÄRVEN KAUPUNGIN SUOLASALMENHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVASTA

Kunnanjohtaja Sami Leijonanmieli: Lausunto Suolasalmenharjun tuulivoimahankkeesta

Vimpelin kunta esittää pyynnön, että Suolasalmenharjun myllyjen asettelut tehtäisiin niin, että Vimpelin kunnan Ruissaarennevan ja Korpisalonnevan –Isonevan tuulivoimahankkeet eivät rajautuisi pienemmäksi kuin alkuperäisessä sijoittelussa on. Nykyinen sijoittelu vähentää alueen tuulivoimaloiden määrää 8 kpl Ilmatieteenlaitoksen rajoituksien takia.

Vimpelin kunta muistuttaa, että yksin metsäpeuran mahdollinen TV-alueen ”välttely”, tai TV-alueesta metsäpeuralle mahdollisesti aiheutuvat häiriöt NATURA alueilla ei ole riittävä syy vaihtaa tuulivoimasijoittelua.

Hyväksyttiin.

KYLIEN KEHITTÄMISRAHA VUODELLE 2024

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää kylien kehittämisrahaa seuraaville yhdistyksille ja yhteisöille kuittia / laskua vastaan seuraavasti:

 1. Hallapuron Kyläseura ry 1 400 euroa
 2. Hallapuron Kyläseura ry 4 000 euroa
 3. Hallapuron Kyläseura ry 3 200 euroa
 4. SF-Caravan Vieresniemi ry 2 500 euroa

Uimarannan ja maalaiturin vaurioiden korjaamiseen

 1. Vimpeli Kala-Veikot ry 1 600 euroa
 2. Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry 2 900 euroa
 3. Lund nro 3, osakaskunta 1 200 euroa
 4. Sääksjärven Nuorisoseura ry 4 000 euroa
 5. Sääksjärven Työväenyhdistys Kipinä ry 2 700 euroa
 6. Vimpeli Seura ry 3 200 euroa
 7. Vimpelin Kirkonkylän Kyläyhdistys ry 1 800 euroa

Yhteensä 28 500 euroa

Hyväksyttiin.

KUTSUNTALAUTAKUNNAN EDUSTAJAT

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee kaksi edustajaa ja varaedustajaa kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2024.

Päätös: Valittiin Timo Turpela ja Sam Leijonanmieli. Varaedustajiksi valittiin Jukka-Pekka Uusitupa ja Marko Timo.

PALVELUSOPIMUS KRAATTERIJÄRVI GEOPARK UNESCO GLOBAL GEOPARK – KOHTEEN HALLINNOINNISTA

Vimpelin kunta hyväksyy Palvelusopimuksen Kraatterijärvi Geopark UnescoGlobal Geopark -kohteen hallinnoinnista edellyttäen, että myös muut kunnat hyväksyvät sopimuksen.

Hyväksyttiin.

TILINKÄYTTÖOIKEUDET 6.5.2024 LUKIEN

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kunnan tilien käyttöoikeudesta seuraavaa:

1) tilien käyttöoikeudet sisältäen: maksumääräykset kunnan tililtä laskujen ym. kunnan maksujen maksamista varten, valtakirjan antaminen rahan nostoon kunnan tililtä stipendejä ym. varten, valtakirjan antaminen rahan tallettamiseen kunnan tilille myönnetään hallinto- ja talousjohtaja Eveliina Nokua-Keisaselle

2) kunnan Vimpelin Osuuspankissa olevan tilin verkkopankkitunnuksen käyttöön tavaran tai palvelun tilaamiseen ja laskun sähköiseen maksamiseen myönnetään oikeus hallintosihteeri Riitta Bergbackalle ja taloussihteeri Heini Siirilälle, mikäli kunnanjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja tai tekninen johtaja on tehnyt hankintaa tai tilausta koskevan päätöksen valtakirjoissa tulee olla kahden kunnan toimihenkilön tai viranhaltijan allekirjoitus todistajina ja lisäksi huomioidaan esteellisyyssäädökset.

Hyväksyttiin.

YRITYSVERKKOPANKKITUNNUKSET

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että

1)yritysverkkopankkitunnukset voidaan hakea hallinto- ja talousjohtaja Eveliina Nokua-Keisaselle ja taloussihteeri Heini Siirilälle Vimpelin Osuuspankkiin tiedonsaantioikeuksilla

2)hallinto- ja talousjohtaja Eveliina Nokua-Keisanen ja taloussihteeri Heini Siirilä voivat hakea Nordean ja Danske Bank:n tileille vastaavat tunnukset tilinpäätösaineistojen hakua varten.

Hyväksyttiin.

TOIMIVALLAN KÄYTTÖ / HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJA

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että hallinto- ja talousjohtaja Eveliina Nokua-Keisanen käyttää hallintosäännön 21 §:n mukaista toimivaltaa 14.5.2024 lukien.

Hyväksyttiin.

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUTAKSAN HYVÄKSYMINEN

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää oheismateriaalina olevan ympäristönsuojeluviran-omaismaksutaksan kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi ja tulemaan voimaan päätöksen saatua lainvoiman.

Hyväksyttiin.

HULEVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hulevesialueen perustamista teknisen lautakunnan valmistelussa esittämin perustein. Hulevesialueeksi määritetään Vimpelin kirkonkylän kokonaisasemakaava 2003 alue seuraavasti:

1 Asemakaava-alueen T ja TY teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue

 1. Asemakaavan AL asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet.
 2. Kaikki muut rakennetut kiinteistöt, joissa on talousvesi- tai viemäri liittymä.

Perusteluna on Maankäyttö- ja rakennuslaki 103i, 103o ja 103n §:t sekä vesihuoltolaki 17b ja 17d §:t.

Hyväksyttiin.

MÄÄRÄALAN MYYNTI TILASTA SANNINLEHTO 934-404-2-359

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

1) kunta myy Sanninlehto -tilasta (934-404-2-359) noin 1 330 m2 suuruisenoheismateriaalina olevaan karttaan merkityn määräalan Heikki Pohjoispäälle ja Pirjo Pohjoispäälle hintaan 1 500 euroa. Hinta ei määräydy pinta-alan perusteella.

2) kaupan ehtoihin kirjataan, että ostaja vastaa määräalan lohkomis- ym. kuluista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta, jonka kunta laskuttaa

3) kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppakirjan ja päättämään muista kaupan ehdoista.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta 22.4.-12.5.2024 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin.

LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi, eikä käytä otto-oikeutta teknisen lautakunnan 7.5.2024 tekemiin päätöksiin.

Hyväksyttiin.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta

Hyväksyttiin.

KIRJASTON JA NUORISOTILOJEN LISÄTYÖT/HYVÄKSYMISVALTUUS

Kirjaston ja nuorisotilojen rakentamisurakkapäätös on saanut lainvoiman. Rakentaminen alkaa toukokuun aikana. Rakentamiseen liittyvien mahdollisten lisätöiden teettämiseen tarvitaan hyväksymisvaltuus.

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja Eveliina Nokua-Keisanen

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että tekninen johtaja Jarno Pulkkinen voi myöntää luvan yksittäisten lisätöiden tekemisen 20 000 euroon asti. Sitä isommista päättää tekninen lautakunta.

Hyväksyttiin. 

JÄTÄ KOMMENTTI