Virrat jakoi aluetukiavustusta 25.000 euroa

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina myöntää vuoden 2024 aluetukiavustukset.

Hakijoiden tulee ennen maksatusta toimittaa mahdolliset hakemukseen liittyvät liitteet. Määräaikaan mennessä hakemuksia jätettiin 21. Vuoden 2024 talousarvioon on varattu avustuksiin yhteensä 25.000 euroa. Viime vuonna hakemuksia oli 16 ja jaettava summa 10.000 euroa. Aluetukiavustusten korotuksella on haluttu panostaa erityisesti kylien kehittämiseen kyläyhdistysten tapahtumien ja hankkeiden kautta sekä kylätalojen ylläpitämiseen.

Kaupunginhallitus päätti ottaa käsittelyyn vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston esityksen, että kaupunki valmistelisi esteettömyysstrategian, jossa linjataan kaupungin tavoitteita esteettömyyden kehittämiseksi. Tämän jälkeen päätettiin perustaa esteettömyystyöryhmä valmistelemaan esteettömyysstrategiaa ja nimetään kaupunginhallituksen edustaja työryhmään. Kaupunginhallituksen edustajaksi työryhmään nimettiin Katja Kotalampi. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää hyvinvointilautakuntaa, teknisten palveluiden lautakuntaa, vammaisneuvostoa, vanhusneuvostoa ja Pirkanmaan hyvinvointialutta nimeämään edustajansa työryhmään. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että hyvinvointijohtaja Minna Koskinen toimii työryhmän kokoonkutsujana. Hyvinvointijohtaja kutsuu tarpeen mukaan muita tarpeelliseksi katsomiaan yhteistyötahoja työryhmään.

Myönnettiin täyttöluvat rakennustarkastajan virkaan, vakinaisen ravitsemistyöntekijän työtehtävään ja kahden ryhmäavustajan palkkaamiseen Koivurinteen päiväkotiin.

Merkittiin tiedoksi Kuntabarometrin tulokset. Merkittiin tiedoksi talousarvion toteuma toukokuun lopun tilanteen mukaan. Tuloslaskelmaennuste päättyy 0,988 milj. euron alijäämäiseen tilikauteen.  – jr 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI