Virtain seurakunnalla runsaat 40.000 euroa ylijäämäinen tilinpäätös vuodelta 2023.

0
Virtain seurakunnan kirkkovaltuusto päätti tiistai-illan kokouksessa mm. viime vuoden tilinpäätöksestä ja vuoden 2025 veroprosentista.

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kirkkovaltuusto hyväksyi tiistai-iltaisessa kokouksessaan yksimielisesti tilinpäätöksen vuodelta 2023.

Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 41.805,10 euroa. Vuosikate on 148.686,17 euroa. Toimintatuloja kertyi 43.891,94 euroa enemmän talousarvioon nähden. Toimintakulut sen sijaan ylittyivät 49.162,75 eurolla. Verokertymä oli 40.879,78 euroa yli arvion. Investointien kustannusarvio oli 40.000 euroa. Hankkeeseen kuuluvan seurakuntatalon aurinkopaneelien toteuma oli 29.992 euroa eli 75 prosenttia kustannuksista.

Tilinpäätökseen liittyvissä puheenvuoroissa useat valtuutetut kokivat tilinpäätökseen plussatuloksen hyvin myönteisenä. Valtuutettu Pentti Tikkanen kiteytti osuvasti ylijäämätuloksen: – Positiivinen tulos lämmittää aina.

Kirkkovaltuusto vahvisti myös yksimielisesti vuoden 2025 kirkollisveroprosentiksi 1,7 prosenttia. Kyseinen veroprosentti on ollut käytössä vuodesta 2002 alkaen. Kirkollisveroennusteiden mukaan Virtain seurakunnan verotulot pysyisivät vuoteen 2030 asti 1,3-1,4 milj. euron tasolla. Veroprosenttiesitystä tehtäessä ei ole ollut tiedossa, miten Virtain ja Ruoveden seurakuntien liitosaloite etenee. Jos liitos toteutuu, tulee se voimaan aikaisintaan vuonna 2026, jolloin veroprosentin muutos tulee ajankohtaiseksi.
Hyväksyttiin yksimielisesti useiden, monia näkemyksiä sisältäneiden puheenvuorojen saattelemana seurakunnan kiinteistöstrategia vuosille 2024-2028. Hyväksyttiin yksimielisesti diakonia- ja katastrofirahaston säännöt.

Vuoden vapaaehtoisena palkittu Jari Köpsi.

Ennen virallisen kokouksen alkua vuoden vapaaehtoisena palkittiin Jari Köpsi. Hän sai tunnuspalkinnon laaja-alaisesta ja pyyteettömästä vapaaehtoistyöstä Virtain seurakunnassa. Palkitseminen tapahtui nyt neljännen kerran. – jr 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI