Lähes miljoonan euron investointi Soiniin

0
Kuva: JP

Soinin kunta on saanut EU:n JTF rahastosta hanketukea 651.000 euroa bioterminaalihankkeen toteuttamiseen. Tuen tarkoituksena on mm. ehkäistä turpeen energiakäytön vähenemisestä aiheutuvia haitta-vaikutuksia.

Bioterminaalissa käsitellään, välivarastoidaan ja jalostetaan bioenergiajakeita, kuten kantoja, rankoja ja hakkuujätettä. Hankkeen kokonaiskustannus on 930.000 euroa ja Soinin kunnan osuudeksi jää 279.000 euroa.

Terminaalin 3,9 hehtaarin alue sijaitsee Lintuharjuntien varressa EJ-Lämpö Oy:n lämpölaitosalueen takana. Hankkeessa alueen puusto poistetaan ja alue päällystetään ja aidataan. Terminaaliin tulee myös autovaaka. Alueen omistaa Soinin kunta. Terminaalin alue on tarkoitus valmistumisen jälkeen vuokrata 4-5 yrittäjälle. Kiinnostuneet yrittäjät voivatkin olla yhteydessä JPYP:n toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopaan.

Raaka-aineet hakkeeseen kerätään laajalta alueelta ja toimitetaan lämpölaitoksille 100-150 km säteellä. Varsinkin Keski-Suomeen on hakkeella ollut kysyntää ja lämpölaitokset eivät halua pitää omia hakkeen välivarastoja.

Hanke tulee olla valmis kesäkuussa 2026. Terminaali vahvistaa nykyisiä alan yrityksiä ja luo uusinkin yrityksiin työpaikkoja. – HHMonologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI