Pesäpalloliitto tiedottaa tapauksesta Kaijansinkko

0
Petri Kaijansinkko on toiminut vuosia naisten ja tyttöjen valmennuksessa ja pelinjohdossa. (Arkistokuva)

Julkisuudessa on viime päivinä käyty vilkasta keskustelua liittyen pesäpallossa ilmenneeseen häirintätapaukseen. Pesäpalloliitto tiedottaa nyt asiaan liittyvästä selvityksestä.

Suomen Pesäpalloliitto (PPL) on edennyt käsiteltävänä olevassa Petri Kaijansinkon asiaa koskevassa esiselvityksessä. Selvityksessä asianosaisille annetut viimeiset määräajat umpeutuvat 27.12.2021, jonka jälkeen liitto tekee päätöksen mahdollisesta kurinpitomenettelyn aloittamisesta.

Jos esiselvityksen jälkeen tehdään päätös kurinpitomenettelyn aloittamisesta, pesäpallon kurinpitomääräysten pykälän 6 mukaan kurinpitomenettelyn kohteena oleva henkilö on automaattisesti väliaikaisessa peli- ja toimitsijakiellossa silloin, kun hänen kurinpitoasiansa käsittely on kesken, ellei kurinpitorangaistuksesta päättävä kurinpitoelin toisin määrää. Kurinpitomenettelyn yhteydessä PPL voi tehdä yhteistyötä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa tapahtumakulun selvittämiseksi.

Saatujen alustavien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että tiedonkulussa ja epäasiallista käyttäytymistä koskevissa menettelytavoissa on ilmennyt sellaisia puutteita, jotka ovat voineet osaltaan myötävaikuttaa asioiden esiintuomattomuuteen liiton silloiselle johdolle.

Suomen Pesäpalloliitolla on täysi nollatoleranssi kaikkeen kiusaamiseen ja hyväksikäyttöön.

Yhdenkään pesäpallossa työskentelevän ei tule ikinä käyttää omaa auktoriteettiasemaansa väärin. Ennaltaehkäisevään työhön on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota muun muassa kehittämällä nykyisiä prosesseja ja madaltamalla kynnystä yhteydenottoihin.

PPL on jo aiemmin ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin, joista voidaan mainita täsmennetyt ohjeet epäasiallista käyttäytymistä koskevien tapausten selvittämiseksi ja ilmoituksia vastaanottavan yhteyshenkilön nimeäminen. Toimenpiteet perustuvat yhteistyöhön Suomen Olympiakomitean (OK), SUEK ja Väestöliiton kanssa. Lisäksi PPL on sitoutunut vakavia eettisiä rikkomuksia käsittelevän yhteisen, OK:n alaisen yhteisen kurinpitolautakunnan toimintaan ensi vuoden alusta lukien. PPL ottaa omien toimintatapojensa ja -ohjeidensa kehittämisessä huomioon vireillä olevan asian käsittelyssä esille nousevat seikat.

Suomen Pesäpalloliiton nykyinen johto haluaa esittää oman anteeksipyyntönsä väärinkäytöstä kokeneille sekä tarjota heille kaiken mahdollisen tuen ja avun.

Liitto on sitoutunut selvittämään kaikki esiintuodut tapaukset ja ryhtyy tarvittaessa kurinpidollisiin toimiin. Tässä kyseisessä asiassa asianosaiset voivat olla yhteydessä kurinpitopäällikkö Kimmo Suomiseen sähköpostitse, kimmo.suominen@pesis.fi.

Lisätietoa Suomen Pesäpalloliiton vastuullisuusohjelmasta ja mahdollisuuksista ilmoittaa häirinnästä löytyy pesis.fi-sivuilta.


 

JÄTÄ KOMMENTTI