Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Akateemmikko Alvar Aallon käsialaa olevat Alajärven kaupungintalo ja hallintokeskuskokonaisuus Alvar Aallon tiellä valmistuivat vuosina 1966-1967. (kuva: K-Media/Arkisto)

Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä kokouksesta 28.3.

ALAJÄRVEN UUSIEN NUORISOTILOJEN KALUSTEHANKINNOISTA AIHEUTUVA LISÄMÄÄRÄRAHA

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle, että Alajärven kaupungin vuoden 2022 talousarvioon varataan 45 000 euron määräraha nuorisopalveluiden uusien nuorisotilojen kalustehankintoihin.

Hyväksyttiin.

Kunnanjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupungin
vuoden 2022 talousarvioon varataan 45 000 euron määräraha nuorisopal-
veluiden uusien nuorisotilojen kalustehankintoihin.

Hyväksyttiin.

LAPPAJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ALAJÄRVEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN

Alajärven kaupunginvaltuusto 29.11.2021 ja Lappajärven kunnanvaltuusto 13.12.2021 ovat omalta osaltaan hyväksyneet ostopalvelusopimuksen, jolla Lappajärven kunta ostaa Alajärven kaupungilta varhaiskasvatuspalveluita. Sopimuksen kohdan 3. Hallinto ja päätöksenteko mukaan Lappajärven kunnalla on yksi edustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella Alajärven sivistyslautakunnassa niissä asioissa, jotka koskevat Lappajärven varhaiskasvatusta. Lautakunnan tehtävistä ja kokousjärjestelyistä sekä viranhaltijoiden tehtävistä määrätään tarkemmin Alajärven kaupungin hallintosäännössä. Varhaiskasvatuspalvelujen tuottajaksi tulee Alajärven kaupunki 1.8.2022 alkaen. Lappajärven kunnanhallitus on kokouksessaan 7.3.2022 nimennyt Alajärven kaupungin sivistyslautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Tuija Viinamäen ja varalle Vesa Luoman.

Kunnanjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi Lappajärven kunnanvaltuuston päätöksen 7.3.2022,  jolla Alajärven sivistyslautakuntaan valittiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella Lappajärven kunnan varsinaiseksi jäseneksi Tuija Viinamäki ja varalle Vesa Luoma.

Hyväksyttiin

HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Kaupungin päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään kuntalain
12. luvussa. Kuntalain lisäksi menettelyä ohjaavat muun muassa hallintolaki ja hallinnon yleiset periaatteet. Hallintosäännön sisällöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä. Hallintosääntö on kaupungin hallinnon ja toiminnan sekä toimielinten kokousmenettelyjen keskeinen ohjausväline. Hallintosääntöön muutostarpeita aiheuttavat muun muassa seuraavat
asiat:
· Kaupunginvaltuuston päätös koskien taloushallinnon organisointia
· Kaupunginvaltuuston päätös koskien ympäristösuojelusihteerin viran
perustamista
· Lomatoimen siirtyminen Kurikan kaupungin alaisuuteen 1.1.2022 alkaen.
· Pöytäkirjojen ja asiakirjojen sähköisen allekirjoittamisen mahdollistaminen.
· Henkilöstöjaoston esitys hallintosäännön liitteen kelpoisuusvaatimusten
saattamisesta ajan tasalle
Oheismateriaalina kaupunginhallituksen jäsenille jaetaan työversio hallinto-
säännöstä, missä hallintosääntöön lisättäväksi esitetyt kohdat ovat punaisella värillä ja hallintosäännöstä poistettavaksi esitetyt kohdat ovat yliviivattuja.
Lisäksi oheismateriaalina kaupunginhallituksen jäsenille jaetaan henkilös-
töjaoston tekemä esitys kelpoisuusvaatimuksista hallintosäännön liitteeksi.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
Alajärven kaupungin hallintosäännön 1.4.2022 lukien ja lisää oheiset kel-
poisuusvaatimukset hallintosäännön liitteeksi.

Hyväksyttiin.

Oheismateriaalina kaupunginvaltuuston jäsenille jaetaan työversio hallinto-
säännöstä, missä hallintosääntöön lisättäväksi esitetyt kohdat ovat punaisella värillä ja hallintosäännöstä poistettavaksi esitetyt kohdat ovat yliviivattuja. Lisäksi oheismateriaalina jaetaan henkilöstöjaoston tekemä esitys kelpoisuusvaatimuksista hallintosäännön liitteeksi.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI