Ähtärin kaupungin viestintätehtävien uudelleen järjestäminen

0
Ähtärin kaupungintalo Kuva: Jouko Siirilä

Viestintäsuunnittelijan toimi julistettiin haettavaksi 7.2.2023. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 11 kappaletta. Haastattelut järjestettiin 10.3.2023 ja 13.3.2023. Haastattelutyöryhmä esitti toimen täyttämättä jättämistä. Kaupunginjohtaja teki asiasta päätöksen haastattelutyö-ryhmän esityksen mukaisesti.

Minna Harju

Viestintätehtävät hoidetaan määräajan 3.4. – 1.9.2023 sisäisin järjestelyin. Viestintätehtävien hoidosta on käyty Minna Harjun kanssa keskusteluja. Hän on ilmaissut oman mielenkiintonsa viestintätehtävien hoitoon. Minna Harju hoitaa tietyt osa-alueet viestinnän tehtävistä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat em. ajan seuraavat osa-alueet:

  • henkilöstö- ja yritysviestintä, Ähtäri-lehden teon koordinointi, liikelahjojen hankkiminen, verkkosivujen päivitys, mainostaulu, some kanavat, tiedotteet ja tiedotustilaisuudet, kaupungin graafinen ilme, sidosryhmätilaisuudet, kaupunkimarkkinointi

Minna Harjun työaika jaetaan asiointipisteen hoidon ja viestintätehtävien välillä. Asiointipiste on avoinna 3.4. 2023 alkaen klo 8–11.30. Muuna virka-aikana asiointi edellyttää erillistä ajan varaamista. Työpäivän loppuosan klo 12.15–16 Minna keskittyy pääasiallisesti viestinnän tehtäviin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI