Ähtärin kaupunki järjesteli johtajan sijaisuuksia

0

Väliaikaisia muutoksia Ähtärin kaupunkikonsernin johdossa: kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki sijaistaa Eläinpuisto Oy:n toimitusjohtaja Arja Väliahoa elokuun 2021 loppuun saakka

Ähtärin Eläinpuisto Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Arja Väliaho luopuu tehtävästään terveydellisistä syistä määräajaksi 22.2.–31.8.2021. Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki toimii Väliahon sijaisena ja hänelle myönnetään virkavapaata kaupunginjohtajan tehtävästä.

Pienimäen määräaikaista sijaisuutta on esittänyt Eläinpuisto-yhtiöiden hallitus perusteluinaan Pienimäen hyvä tuntemus Eläinpuisto-yhtiöiden toiminnasta ja ajankohtaisista kehityshankkeista sekä sillä, että kyseessä on varsin lyhyt, määräaikainen sijaisuus.

Eläinpuisto-yhtiön toimitusjohtajan tehtävien ohessa Pienimäki hoitaa myös elinvoimatoimen tehtäviä. Hän vastaa elinvoima-asioista suoraan kaupunginhallitukselle toimien myös elinvoima-asioiden esittelijänä kaupunginhallituksessa sekä kasvu- ja elinvoimatyöryhmässä. Myös Ähtärin Matkailu Oy:n tehtävät, Kuusiolinna Terveys Oy:n hallituksen jäsenyys sekä Ähtärin Vuokratalot Oy:n hallituksen puheenjohtajuus sekä muutamat muut erikseen sovittavat projekti- tai hankeluontoiset tehtävät ovat Pienimäen vastuulla sijaisuuden ajan.

Hallintojohtaja Seppo Karjala

Hallintojohtaja Seppo Karjala sijaistaa Pienimäkeä kaupunginjohtajan tehtävässä pois lukien edellä mainitut tehtävät. Karjala toimii myös talous- ja rahoituspalveluosaston toimialajohtajana. Hallintojohtaja Karjalaa sijaistaa puolestaan asianhallintapäällikkö Jutta-Kaisa Mikkola, joka toimii elokuun loppuun saakka hallinto-osaston toimialajohtajana. Hallinto-osastolla tehdään myös muita järjestelyjä palveluiden turvaamiseksi.

– Olen tyytyväinen, että voimme näillä määräaikaisilla järjestelyillä varmistaa Eläinpuisto-yhtiöiden vetovastuun toimitusjohtaja Arja Väliahon poissaolon aikana. Arja on tehnyt Eläinpuisto-yhtiöissä erinomaista työtä, joten tästä on hyvä jatkaa valmistautumista kohti kesäsesonkia, Pienimäki toteaa.

– Myös kaupungin organisaatiossa sijaisjärjestelyt sujuvat joustavasti ja toimintaympäristö on kaikille tuttu. Perinpohjaista perehdytystä ei tarvita, vaan työhön päästään kiinni heti alkumetreillä. Kyseessä on väliaikainen järjestely ja palaamme jälleen syyskuun alussa ns. normijärjestelyihin sekä kaupungin että Eläinpuisto-yhtiöiden osalta.


 

JÄTÄ KOMMENTTI