Ähtärin kaupunki | Tilinpäätös 542.000 euroa ylijäämäinen

0
Ähtärin kaupungintalo

ÄHTÄRIN KAUPUNKI: TILINPÄÄTÖS 2020

  • Tulos 542.000 euroa ylijäämäinen, vuoden 2016 tervehdyttämissuunnitelman tavoitteet lähes saavutettiin. Taseen ylijäämä 3,1 miljoonaa euroa.

Ähtärin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa noin 542.000 euron ylijäämää. Alkuperäisessä talousarviossa syksyllä 2019 ylijäämäksi arvioitiin 50.000 euroa, joka koronapandemian puhjettua putosi yli 1,5 miljoonaa alijäämäiseksi. Tulokseen vaikuttivat mm. hallintokuntien noudattama talouskuri, henkilöstöön kohdistuneet säästöt ja valtiovallan koronatuet. Tulosta voi pitää hyvänä ottaen huomioon noin yhden miljoonan euron alaskirjauksen kouluista, noin 500 000 euron väistötilavuokrat sekä koronapandemian mukanaan tuomat haasteet. Kaupungin taseessa oli ylijäämää n. 3,1 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainamäärä laski 6,5 miljoonalla eurolla. Asukasta kohden kaupungilla on lainaa 3 621 euroa, joka ylittää vain niukasti valtakunnallisen keskiarvon.

Talousarvion investointisuunnitelma ei täysimääräisesti toteutunut, mikä johtuu mm. siitä, ettei uimahallin rakentaminen viime vuonna käynnistynyt. Pirkanlinnan kunnostus jakautui myös kahdelle vuodelle 2020 – 2021.

Yleisesti ottaen koronapandemia ja sen vaikutukset toimintaan aiheuttivat inhimillistä ja taloudellista epävarmuutta vuonna 2020. Myös yt-menettelyillä ja sitä seuranneilla lomautuksilla ja muilla henkilöstötoimilla oli vaikutusta. Kaupunginhallitus ja johto haluaakin kiittää henkilöstöä, joka on pandemian aikana luovasti kehittänyt uusia toiminta- ja palvelumalleja ja ottanut joustavasti käyttöön mm. digitalisaation tarjoamia työkaluja.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tilinpäätös 2019 2020
Asukasluku 31.12. 5 616 5 523
Veroprosentti 22 22
Verotulot/asukas € 3 623 3 762
Vuosikate/asukas 132 587
Lainat, 1000 € 26 500 20 000
Lainaa/asukas € 4 719 3 621
Yli/alijäämä,1000€ 2 645 3 077


TILINPÄÄTÖS HALLINTOKUNNITTAIN

HALLINTO- JA TALOUSTOIMI

Merkittäviä asiakokonaisuuksia hallinto- ja taloustoimessa vuonna 2020 olivat tiedonhallintalain toimeenpano, taloushallinnon tilastoinnin uudistaminen sekä erilaiset tietojärjestelmien muutoshankkeet. Erityisesti loppuvuodesta toteutettu palkkaohjelman uudistus on ollut organisaatiotasolla merkittävä hanke.

SIVISTYSTOIMI

Koulut

Uuden perusopetuksen oppimisympäristön suunnittelu aloitettiin. Kaupunginhallituksen nimeämä perusopetuksen oppimisympäristön rakentamisen ohjausryhmä on kokoontunut syksystä 2020 alkaen ja vienyt hanketta eteenpäin. Kuntalaisille on pidetty infotilaisuus ja myös henkilöstöä on osallistettu.

Opetuksen järjestämistä vuonna 2020 on vahvasti ohjannut koronapandemia. 18.3.2020 koulujen tilat suljettiin ja lähiopetus keskeytettiin muutamia poikkeusryhmiä lukuun ottamatta. Syksystä 2020 opetus järjestettiin lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetuksessa hyödynnettiin etäyhteyksiä. Etätyöskentelyn aikana myös koulukuljetukset keskeytettiin.

Ähtärin lukio sijoittui Etelä-Pohjanmaan kärkeen jälleen STT:n tekemässä lukiovertailussa, kuten monena aikaisempanakin vuonna.

Varhaiskasvatus

Korona vaikutti merkittävästi vuoden 2020 palveluiden järjestämiseen sekä niiden käyttöön. Keväällä 2020 tehtyjen poikkeusjärjestelyjen vuoksi hoitopäivien määrä sekä lasten läsnäolot vähenivät merkittävästi. Poissaolot huomiotiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa, joten tuotto jäi ennakoitua pienemmäksi. Uusi toimintakausi käynnistyi 1.8.2020 ja syyskaudella varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten määrä on pysynyt vakaana niin, että lähes kaikki paikat ovat täynnä.

Kirjasto

Kirjastot suljettiin kokonapandemian vuoksi 18.3.2020. Kirjaston henkilökunta jatkoi sulkuaikana työskentelyä keskittyen mm. pääkirjaston aineiston tietokantasijaintien uudelleenjakoon. Asiakkaille tämä näkyi myöhemmin lähinnä kaunokirjallisuuden uudelleensijoitteluna. Toukokuussa 2020 pääkirjasto aloitti monen muun Eepos-kirjaston ohella ns. uloslainauksen, jolloin asiakkaat saattoivat noutaa etukäteen heille lainattua aineistoa, vaikka kirjastosali ei vielä ollut auki.

Kirjastot aukesivat asiakkaille jälleen 1.6.2020. Myös omatoimikirjasto jatkoi tuolloin Ähtärissä toimintaansa. Koululuokkien kirjastovierailuja jatkettiin eri luokka-asteille.

Kulttuuri

Monet tapahtumat siirrettiin tai peruttiin kokonaan vuonna 2020; joukossa mm. 15 tekijää -nykytaiteen näyttely, joka toteutuu kuluvana vuonna Pirkanpohjan taidekeskuksessa.

Kesällä, pandemian hellittäessä vietettiin Ähtäri-päiviä ja kaupunkifestivaali Ylävesien yötä teemalla ”Yhtä juhlaa”. Torin uusi esiintymislava Kultainen kori ja senioripuisto avattiin käyttöön, lisäksi Pirkanlinnan kulttuurikeskuksen yhteyteen avattiin Tuulikaappigalleria, Suomen pienin näyttelytila. Marraskuun 2020 lopulla sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti 104 teosta käsittävän Eemu Myntti -taidekokoelman hankinnasta kaupungille perintövaroilla.

Nuoriso
Koronapandemian vuoksi tilatoiminta keskeytettiin keväällä. Korvaavaksi muodoksi kehitettiin digitaalista nuorisotyötä erilaisten some-alustojen avulla.

Kesäleirien ja ohjatun leikkikenttätoiminnan tilalla toteutettiin vapaa-aikapalveluiden yhteistyönä 14 Kesäkivavinkki-videon sarja. ”Tubeshow – Ähtäri meet & greet” järjestettiin Ähtäri-hallissa 17.10.2020. Esiintymässä olivat tubettajat Lakko, ZoneVD sekä Niko ja Santtu. Tapahtuma toteutettiin koronarajoitukset huomioiden.

LSSAVI:lta saadun 45.000 euron erityisavustuksen turvin vahvistettiin kouluissa tehtävää nuorisotyötä. Hanke ”Ähtärin yhteisöllinen yhteiskoulu” käynnistettiin loppuvuodesta ja se jatkuu 30.11.2022 saakka. Kuudestaan ry:ltä saatiin rahoitus ”Nuorisotyötä e-urheillen Ähtärissä” -esiselvityshankkeelle, jossa tarkastellaan e-urheilun mahdollisuuksia mm. nuoria ja heidän vanhempiaan haastattelemalla sekä peli-iltoja kokeilemalla.

Liikunta

Mesikämmen-kylpylä oli suljettuna pandemian vuoksi 18.3.–31.5.2020 ja uudelleen 3.12.2020 alkaen. Kylpylän työntekijät olivat pääosin lomautettuina sulkuajoilla.

Ähtäri on mukana vuonna 2020 alkaneessa alueellisessa ”Kuuden tähden reitistö kuntoon” -hankkeessa.

Sähköinen Julius-tilavarausjärjestelmä, jonka kautta voi varata ja maksaa yksittäisiä vuoroja liikuntahalliin otettiin käyttöön helmikuussa.

Ulkoilu- ja retkeilyreittien käyttö oli erittäin aktiivista vuonna 2020. Kunnostusta reiteillä tehtiin kesällä ja syksyllä mm. Niemisjoen kalastus- ja retkeilyreiteillä. Talvella 2020 valmistui oma verkkopohjaisen latutilanne-palvelu, josta näkee latureitit sekä niiden kunto.

ELINVOIMATOIMI

 Vuonna 2020 Ähtärin kaupungin elinvoimatoimea sävytti koronapandemia. Yksinyrittäjille suunnattujen valtion koronatukien osalta kaupunki toimi toimeenpanijana. Kaikkiaan 51 ähtäriläisyrittäjää sai valtion myöntämän 2 000 euron koronatuen. Suuremmat yritykset saivat tukea mm. Business Finlandin kautta.

Vaikka keväällä 2020 monet matkailualan toimijat, kuten Ähtäri Zoo, olivat suljettuna reilut kaksi kuukautta, muodostui matkailukesästä 2020 ennätyksellisen hyvä sekä kävijämäärissä että tuloksen osalta. Matkailualue sai myös uuden vetonaulan, kun Saunaravintola Kiulu avattiin heinäkuun 2020 alussa.

Paikoin yrittäjät käänsivät koronahaasteen mahdollisuudeksi, kuten esim. ravintola- ja ruokapalveluyrittäjät tekivät sopeuttaessaan palvelukonseptiaan.

Sedu Tuomarniemen kanssa tiivistettiin yritysyhteistyötä kehittämällä räätälöityä koulutusta mm. alueen veneyritysten tarpeisiin.

Kolmas sektori teki merkittävää työtä vapaa-ajan palvelujen parantamiseksi. Vuoden 2020 aikana Ähtäriin rakennettiin kolmannen sektrorin toimesta mm. Mustikkavuoren kuntoportaat ja maisematorni, pesäpallokenttä ja laadukas salibandykenttä.

Ähtärin Matkailu Oy julkaisi uudet verkkosivut, jotka tarjoavat yhdestä osoitteesta Ähtärin ja lähialueen matkailupalveluja. Matkailulehti uudistui vuonna 2020 ja sai sekä lukijoilta että yhteistyökumppaneilta kiitosta hyvästä sisällöstä ja raikkaasta ulkoasusta. Lehteä jaettiin lähes 30 000 kappaletta eri kanavissa.

 TEKNINEN TOIMI

Investointeja tehtiin vuonna 2020 olemassa olevan infran ylläpitoon, kuten kaavateiden korjauksiin, katuvalaistuksien uusimiseen, puistojen parannuksiin, liikuntapaikkojen kehittämisiin ja liikuntareittien rakentamisiin.  Uusi moduuliluokka rakennettiin rivitaloluokkien läheisyyteen ja Kultainen kori valmistui loppukesästä 2020. Pirkanlinnan saneeraus jatkuu vielä 2021 kevääseen.

Ruokapalvelut olivat omalta osaltaan mukana ruokakassijakelussa keväällä. Toimintaa hallinnoi KuusSote.


 

 

Terveyssovellus-22

JÄTÄ KOMMENTTI