Alajärven kaupunginhallituksen eräitä päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 22.8.

JÄRVINET OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Järvinet
Oy:n osakassopimuksen.

Kaupunginhallitsus
Merkittiin, että Lea Peltokangas liittyi etäyhteydellä tämän pykälän käsitte
lyn aikana klo 16.37. Merkittiin, että Järvinet Oy:n hyväksyttävänä oleva osakassopimus sisältää tietoja yhtiön liikesalaisuuksista, ja on siten viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lainsäädännön nojalla salassapidettävä asiakirja.

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

ESITYS KUNTARAHAOSUUDEN TARKISTAMISEKSI / LEADER AISAPARI 2023-2027

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupunki
sitoutuu Aisapari ry:n tekemään kuntarahan tarkistusesitykseen.


Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

KUNTIEN TIERA OY:N OSAKKEEN OSTAMINEN

Kaupungaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupunki liittyy Kuntien Tiera Oy:n osakkaaksi yhtiön yhteisösääntöjen edellyttämällä merkintäosuudella.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin


YHTEISTOIMINTAMENETTELYN KÄYNNISTÄMINEN / SOTE-UUDISTUS


Kaupunginjohtajan esitys


Kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvotte

lut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä tukitehtävien henkilöstön siirroista hy

vinvointialueelle. Yhteistoimintamenettely koskee Järvi-Pohjanmaan perus

turvan henkilöstöä sekä osittain Alajärven kaupungin teknisen- ja sivistys

toimen henkilöstöä.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI