Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 30.3. ja Alajärven kaupungin tiedote tilinpääksestä.

SIVISTYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVION YLITYKSET

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus hyväksyy edellä esitetyt talousarviopoikkeamat (Alajärvi
+ 134.043 euroa) ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle.

Hyväksyttiin.

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN VUODEN 2022 TALOUSARVION YLITYKSET

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Alajärven kaupunginhallitus hyväksyy edellä/alla esitetyt talousarvioylitykset ja -alitukset (poikkeamat)
– Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntakunnan osalta poikkeama on +1.591.984 euroa
– Alajärven osalta poikkeama on +1.329.663 euroa ja esittää edelleen valtuustolle talousarvioylitysten/-alitusten (poikkeamat) hyväksymistä.

Hyväksyttiin

VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus päättää
1. allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Kaupungin tiedote tilinpäätöksestä 31.3

 Alajärven kaupungin tulos lähes miljoonan plussalla

Vuosi 2022 oli vuoden 2021 tavoin hyvin haasteellinen ja ennakoimaton koronan vuoksi. Kaikesta huolimatta talouden osalta päästiin tavoitteisiin ylijäämäisestä tilinpäätöksestä. Kaupungin talous on vahvalla pohjalla ja Alajärven osalta siirtyminen sote-uudistukseen vuoden 2023 alussa tapahtuu hyvistä asetelmista.

Käyttötalous ja muu rahoitus

Toimintatuotot v. 2022 olivat 46.334.500,72 €. Edelliseen vuoteen verrattuna muutosta oli -1,84 %. Toimintakulut vuonna 2022 olivat 113.774.690,96 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut nousivat 2,00 %. Verotulot olivat vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan 32.479.353,72 €. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 1.005.747 € (+3,20 %). Talousarvioon verrattuna verotulot ylitoteutuivat 1.673.353,72 €. Valtionosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta 1.578.747 € ollen kokonaisuudessaan 39.080.694,85. Talousarvioon verrattuna valtionosuuksia saatiin 69.375 € enemmän. Vuoden 2022 vuosikate on 4.617.241,47 € (503 €/asukas) ja vuonna 2021 vuosikate oli 4.685.620,19 € (503 €/asukas). Tilikauden tulos on poistojen (3.848.142,32 €) jälkeen 769.099,15 euroa ylijäämäinen. Vuonna 2021 tulos oli 858.304,26 euroa ylijäämäinen.
Kaupungin lainakanta vuoden 2022 lopussa oli 24.975.493 € (2.719 €/asukas). Edellisen vuoden lopussa lainakanta oli 29.419.924 € (3.156 €/asukas).

Investoinnit

Alajärven kaupungin investoinnit vuonna 2022 olivat yhteensä 4,157 M€. Suurimpana investointikohteena olivat Kaavatiet (1.153.029 €), Ulkoilu- ja urheilualueet (784.373 €), Pirkkalanlahden kunnostus (451.564 €), Koulukeskus (145.161 €), Hoiskon koulun lähiliikunta-alue (146.445 €), Vesilaitos (198.094 €), Viemärilaitos (138.627 €) ja Nuorisotilojen peruskorjaus liikennekiinteistössä (122.106 €).

 Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kommentoi tilinpäätöstä 2022:

”Käsillä on historiallinen tilinpäätös, sillä siinä on viimeistä kertaa mukana sosiaali- ja terveyspalvelut. Nämä siirtyivät vuoden alusta maakunnallisen hyvinvointialueen järjestettäväksi, joka vastaa jatkossa myös niiden rahoittamisesta. Alajärven kaupunki siirtyy hyvissä asemissa tähän kuntien uuteen aikatauluun. Alajärven kaupungin vuosi 2022 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvä. Taseessa on myös puskuria huonoja aikoja vastaan ja lainamäärätkin ovat reilusti alle valtakunnan ja maakunnan keskiarvojen. Hyvä taloudenpito mahdollistaa palveluiden tuottamisen ja investointien tekemisen jatkossakin. Kaiken tämän takana on tietenkin toimiva luottamushenkilö- ja viranomaisjohto sekä kaikki kaupungin työntekijät omissa tehtävissään. Haluan osoittaa heille suuret kiitokset tehdystä työstä.”

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2022

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Alajärven
kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2022.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI