Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo Alvar Aallon tiellä ( Kuva: K-Media / JK)

Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä 3.5.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA ALAJÄRVEN YRITTÄJÄT RY:N VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Alajärven Yrittäjät ry. on 8.4.2021 saapuneessa yhteistyösopimus-tarjouksessaan esittänyt muun muassa seuraavaa:

Esitämme kohteliaimmin Alajärven kaupungille 1200 euron yhteistyösopimusta vuoden 2021 Rokulipäivien järjestelyihin. Lisäksi esitämme äänentoiston järjestämistä palotorin lavalle Rokulipäivien aikana. Yhteistyö sisältää Alajärven kaupungin logon rokulipäivien ja kaupankeskus.fi verkkosivuille, lehtimainoksissa sekä ilmaisen markkinapaikan Alajärven kaupungin teltalle Rokulipäivien aikaan.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Alajärven Yrittäjät ry:n esityksen. Määräraha 1.200 euroa kohdennetaan kaupunginhallituksen vuoden 2021 avustusmäärärahoista.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN YRITTÄJÄT RY:N ESITYS KESKUSTAN KATUJEN SULKEMISESTA, MAA-ALUEIDEN JA TILOJEN KÄYTTÖOIKEUDESTA ROKULIPÄIVIEN 2021 AIKANA

Kaupunginhallitus

1) puoltaa Alajärven Yrittäjät ry:n tiensulkemisanomusta Rokulipäivien

ajaksi edellä esitetyllä tavalla, ja

2) hyväksyy Alajärven Yrittäjät ry:n anomuksen yleisten alueidensa ja tilojensa osalta edellä esitetyllä tavalla, ja

3) valtuuttaa tilapalvelupäällikkö Timo Ketolan osoittamaan soveltuvat wc ja suihkutilat torimyyjien käyttöön to-illasta 1.7.2021 klo 21.00 alkaen la-iltaan 3.7.2021 klo 20.00 saakka sekä alueen Karavaanareiden Rokulitreffi alueeksi. Teiden sulkemisessa sekä tilojen ja alueiden käytössä on noudatettava tilapalvelupäällikkö Timo Ketolan ja yleisten alueiden päällikön Pentti Yli-Ollin antamia tarkempia määräyksiä.

Hyväksyttiin.

POIKKEAMISLUPA, JÄRVITIE

Asianosainen hakee lupaa poiketa rantakaavan saunarakennuksen rakennusalasta ja rannalle rakentamisen suunnittelutarpeesta. MRL:n 171 §:n mukaan päätöksen teko em. asiassa kuuluu kunnalle. Hakemus koskee Alajärven kaupungin Alajärven kylässä Mutkala- ja Saarimaa -nimisiä tiloja. Alueella kasvaa mäntyvaltaista puustoa. Kaavan mukainen rakennuspaikka rajoittuu lännestä Alajärveen, idästä Järvitiehen ja pohjoisesta lähivirkistysalueeseen sekä etelästä lähivirkistysalueen lisäksi kaavoittamattomaan Mutkala-nimiseen tilaan rannassa.

Kaupunginhallitus suostuu hakemukseen ehdolla, että jätevesien käsittely hoidetaan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti ja kosteudelle arat rakenteet rakennetaan vähintään N60 +105,15 m korkeudelle. Päätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta, jonka aikana rakennuslupa on haettava. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Hakijan on suoritettava myönteisestä päätöksestä hyväksytyn taksan mukainen maksu 528,00 euroa.

Päätös lähetetään tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Alajärven rakennusvalvonnalle ja hakijalle.

Hyväksyttiin.

POIKKEAMISLUPA JA SUUNNITTELUTARVERATKAISU / SEPPÄLÄNRAITTI

Maanomistaja hakee lupaa poiketa MRL 72 §:n 1 momentin mukaisesta rannalle rakentamisen suunnittelutarpeesta ja rakennusjärjestyksen 5.2- kohdan mukaisesta rakennusoikeudesta. MRL:n 171 §:n mukaan päätöksen teko em. asiassa kuuluu kunnalle. Hakemus koskee Alajärven kaupungin Menkijärven kylän Seppälä-nimistä tilaa.

Kaupunki suostuu hakemukseen ehdolla, että voimassa olevia ympäristön suojelumääräyksiä noudatetaan. Päätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta, jonka aikana rakennuslupa on haettava. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Hakijan on suoritettava myönteisestä päätöksestä hyväksytyn taksan mukainen maksu 528,00 euroa. Päätös lähetetään tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Alajärven rakennusvalvonnalle ja hakijalle.

Hyväksyttiin.

SUUNNITTELUTARVERATKAISU, HIRVIJÄRVI

Hakemus: Rakennuspaikan omistajat hakevat lupaa poiketa MRL 72 §:n 1 momentin mukaisesta rannalle rakentamisen suunnittelutarpeesta. MR:n 171 §:n mukaan päätöksen teko em. asiassa kuuluu kunnalle.

Kaupunki suostuu hakemukseen ehdolla, että voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan. Päätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta, jonka aikana rakennuslupa on haettava. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Hakijan on suoritettava myönteisestä päätöksestä hyväksytyn taksan mukainen maksu 528,00 euroa. Päätös lähetetään tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Alajärven rakennusvalvonnalle ja hakijalle.

Hyväksyttiin.

TT BOTNIA OY:N JA ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VÄLINEN VUOKRASOPIMUS

TT Botnia Oy on hakenut toimilupaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaiselta toiminnan aloittamiseksi. TT Botnia Oy tulee toimimaan Alajärven kaupungissa samalla henkilökunnalla ja samoissa tiloissa, missä työterveyshuolto nykyisin toimii.

Toimintaluvan edellytyksenä on, että tilat, joissa toimintaa harjoitetaan, ovat yhtiön, TT Botnia Oy:n hallinnassa. Alajärven kaupunki vuokraa TT Botnia Oy:lle Alajärven terveyskeskuksen tiloista noin 230 m2:n ja Lehtimäeltä 17 m2:n suuruiset tilat työterveyshuoltotoimintaan.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen TT Botnia Oy:n ja Alajärven kaupungin välisen vuokrasopimuksen. Merkittiin, että korjataan vuokrasopimukseen Lehtimäen terveyskeskuksen osoitteeksi Erityiskuja 1, 63500 Lehtimäki.

Hyväksyttiin.

Liiketoiminnan siirto TT Botnia Oy:lle toteutui 1.4.2021 ja siirron yhteydessä on tarkennettu TT Botnia Oy:n toimintaa varten Alajärven toimipisteessätarvittavat tilat niin, että kokonaistilan tarve on yhteensä 136 m2

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen muutetun TT Botnia Oy:n ja Alajärven kaupungin välisen vuokrasopimuksen


 

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI