Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä 3.5.

JPYP-OSAKKEIDEN MYYNTI LAPPAJÄRVEN KUNNALLE

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vimpelin kunta myy
– Lappajärven kunnalle kaksitoista Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osaketta 837,67 euron kappalehintaan.
Kaupan toteutumisen ehtona on, että toisaalta Lappajärven kunta ostajana ja Alajärven kaupunki ja Soinin kunta myyjinä tekevät omissa hallintoelimissään vastaavat päätökset Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakkeiden kaupoista samoilla hinnoilla ja ehdoilla.
Hyväksyttiin.

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN ERI OSAKEYHTIÖIDEN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN

Kunnanhallitus päättää valita edustajansa eri osakeyhtiöiden ja yhteisöjen kokouksiin edustajansa jäljellä olevalle toimikaudelleen.
Jpyp:hen kunnan edustajaksi valittiin Marko Timo Anne Niemen tilalle, varaedustaja entinen eli Markku Lapinkorpi.
Kaikki muut aikaisemmin valitut jatkavat nykyisen kunnanhallituksen toimikauden loppuun saakka.

VIMPELIN VUOKRA-ASUNNOT OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA

Kunnanhallitus valitsee jäljellä olevalle toimikaudelleen Vimpelin Vuokraasunnot Oy:n yhtiökokousedustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan sekä
2 avustajaa ja 2 vara-avustajaa.
Entiset jatkavat nykyisen kunnanhallituksen toimikauden loppuun saakka.

NUORISOALOITE / OPPILASHUOLLON RESURSSIEN TARKASTELEMISESTA

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää aloitteen sivistystoimen tilaajalautakunnalle käsiteltäväksi.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN SISÄILMA- JA RAKENNETUTKIMUSTEN TULOKSET KUNNAN KOTISIVUILLE

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen sisäilmatyöryhmälle käsiteltäväksi.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITE / KOIRIEN UINTIPAIKKA

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi.

Hyväksyttiin.

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MUUTTUNEESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ -HANKE

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunta osallistuu hankkeeseen ja sitoutuu hankkeen kuntarahoitusosuuteen yhteensä 1 750 € ehdolla, että hankkeen rahoitussuunnitelma toteutuu ja muut kunnat tekevät vastaavat myönteiset päätökset.
Kuntarahaosuus kirjataan kustannuspaikalta: Projektien kuntaosuudet.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITE / VIMPELIN KUNNAN TEKNISEN TOIMEN HENKILÖSTÖ JA TOIMENKUVAT

Kunnanhallitus päätti, että jo talouden tasapainottamisohjelmaan vuodelle 2021 merkitty kiinteistötoimen mitoitus käynnistetään välittömästä ja Spotillaohjelman käyttöönotto aloitetaan myös välittömästi. Väliraportti em. vaiheesta tulee toimittaa kunnanhallitukselle lokakuun 2021 loppuun mennessä.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1.8.2021 LUKIEN

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hallintosäännön. Luottamushenkilöiden taloudellisten etujen perusteet hyväksyttäväksi uuden valtuustokauden alusta vaalikauden loppuun saakka. Käsittelyn aikana Hanna Kangas esitti Jarmo Arpalan ja Markku Lapinkorven kannattamana, että kv. ja kh. puheenjohtajien vuosipalkkioita ei koroteta ja luovutaan myös korotetuista kokouspalkkioista, mikäli kokous kestää yli 3 tuntia.
Marko Timo esitti Anita Ammesmäen kannattamana, että luovutaan korotetuista kokouspalkkioista, mikäli kokous kestää yli 3 tuntia ja muutoin kunnanjohtajan esitys hyväksytään. Keskustelun jälkeen suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat Hanna Kankaan esitystä äänestävät JAA ja Marko Timon esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 3 JAA ääntä ja 4 EI ääntä. Seuraavaksi äänestettiin Marko Timon esityksen ja kunnanjohtajan päätösesityksen välillä. Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Marko Timon esitystä, äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin 4 EI ääntä (Timo, Ammesmäki, Rannanpää ja
Laakso), 3 äänesti tyhjää (Kangas, Lapinkorpi ja Arpala)
Kunnanhallitus päätti, että kunnanvaltuustolle esitetään kunnanjohtajan esitys luottamushenkilöiden palkkiosäännöksi hyväksyttäväksi sillä muutoksella. että luovutaan korotetuista kokouspalkkioista yli 3 tuntia kestävän kokouksen osalta.

TÄYTTÖLUPA RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TOIMEEN

Kunnanhallitus myöntää tekniselle toimelle luvan täyttää yksi ravitsemistyöntekijän kokoaikainen toimi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2021 lukien.

Hyväksyttiin.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista mm. Geopark-hankkeesta ja Aisaparin avaamasta hausta kunnille yleishyödyllisiin investointihankkeisiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI