Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Akateemmikko Alvar Aallon käsialaa olevat Alajärven kaupungintalo ja hallintokeskuskokonaisuus Alvar Aallon tiellä valmistuivat vuosina 1966-1967. (kuva: K-Media/Arkisto)

Alajärven kaupunginhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 24.5.2021

KAUPUNGINJOHTAJA VESA KOIVUSEN VUOSILOMA

Alajärven kaupungin johtamissopimuksen mukaan kaupunginjohtajan vuosilomista, talkoovapaista sekä koulutusvapaista ym. virkavapaista päättää kaupunginhallitus.
Kaupunginjohtaja Vesa Koivusella on lomavuodelta 2021 käyttämättä 38
lomapäivää.

Kaupunginhallitus myöntää kaupunginjohtaja Koivuselle vuosiloman ajalle
5.7.–8.8.2021.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Vesa Koivunen oli esteellisenä poissa
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Hyväksyttiin

TILAPALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN MUUTTAMINEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAKSI

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.4.2021 hyväksynyt teknisen toimen uuden organisaation. Tämän mukaan tilapalvelupäällikön virka muutetaan kiinteistöpäällikön viraksi.
Alajärven kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää
virkanimikkeen muuttamisesta.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tilapalvelupäällikön virka muutetaan kiinteistöpäällikön viraksi 1.7.2021 lukien.

Hyväksyttiin

YLEISTEN ALUEIDEN PÄÄLLIKÖN VIRAN MUUTTAMINEN KUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKÖN VIRAKSI

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.4.2021 hyväksynyt teknisen toimen uuden organisaation. Tämän mukaan yleisten alueiden päällikön virka
muutetaan kuntatekniikan päällikön viraksi. Alajärven kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää virkanimikkeen muuttamisesta.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että yleisten
alueiden päällikön virka muutetaan kuntatekniikan päällikön viraksi
1.7.2021 lukien.

Hyväksyttiin

AVOHUOLLON PALVELUVASTAAVAN VIRAN MUUTTAMINEN HOITOTYÖN JOHTAJAN VIRAKSI

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.4.2021 hyväksynyt perusturvan
uuden organisaation. Tämän mukaan avohuollon palveluvastaavan virka
muutetaan hoitotyön johtajan viraksi. Alajärven kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää virkanimikkeen muuttamisesta.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että avohuollon
palveluvastaavan virka muutetaan hoitotyön johtajan viraksi 1.7.2021 lukien.

Hyväksyttiin

HOIDON JA HOIVAN PALVELUJOHTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUJOHTAJAN VIRAKSI

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.4.2021 hyväksynyt perusturvan
uuden organisaation. Tämän mukaan hoidon ja hoivan palvelujohtajan virka muutetaan ikäihmisten palvelujohtajan viraksi. Alajärven kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää virkanimikkeen muuttamisesta.

Hyväksyttiin

VASTAAVAN VAPAA-AIKAOHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.4.2021 hyväksynyt sivistystoimen uuden organisaation. Tämän mukaan vastaavan vapaa-aikaohjaajan virka muuttuu vapaa-aikaohjaajan toimeksi. Vapaa-aikatoimen hallinnolliset tehtävät yhdistetään kansalaisopiston rehtorin tehtäviin. Alajärven kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää
viran lakkauttamisesta.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vastaavan
vapaa-aikatoimen ohjaajan virka lakkautetaan 1.8.2021 lukien.

Hyväksyttiin

ORGANISAATIOMUUTOKSEN AIHEUTTAMA MÄÄRÄRAHASIIRTO

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta 18.5.2021 Alajärven kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 26.4.2021 organisaatiomuutoksen vahvistamisesta.
Järvi-Pohjanmaan perusturvan osalta muutos koskee hoiva- ja hoitopalveluiden suurtuotetta. Organisaatiomuutoksessa kuntoutuksen tuote siirretään terveyspalveluiden alle kokonaisuudessa (fysioterapia, toimintaterapia ja edellä mainittujen ostopalvelut sekä apuvälinelainaamo). Hoivan ja hoidon tuotteen osalta siirtyvät palvelut ovat akuuttiosasto sekä kotisairaala ja ostettu vuodeosastohoito. Muutoksen johdosta hoiva- ja hoitopalveluista siirretään terveyspalveluihin vuoden 2021 määrärahoja 1.7.2021 lukien. Hoivan ja hoidon tuotteen osuus on 1.219.624 euroa (akuuttiosasto, kotisairaala ja ostettu vuodeosastohoito) ja kuntoutuksen tuotteen osuus on 487.931 euroa. Alajärven kaupungin valtuusto on hyväksynyt vuodelle 2021 talousarvion 14.1.2020

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy määrärahojen siirron 1.7.2021 lukien hoiva- ja hoitopalveluista terveyspalveluihin seuraavasti:
– Hoito- ja hoiva 1.219.624 euroa
– Kuntoutus 487.931 euroa

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy määrärahojen siirron 1.7.2021 lukien hoiva- ja hoitopalveluista terveyspalveluihin seuraavasti:
– Hoito- ja hoiva 1.219.624 euroa
– Kuntoutus 487.931 euroa

Hyväksyttiin

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan yhteistoimintasopimuksen mukaan yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Alajärven kaupunki ja joka on perustettu yhteiseksi toimielimeksi. Alajärven kaupunki toimii vastuukuntanaja Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta toimii  Alajärven kaupungin organisaatiossa.

Vimpelin kunnanvaltuusto on 26.4.2021  valinnut Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Anne Niemen tilalle Vimpelin kunnan toisena edustajana Sirpa Salomäen ja yhteistoimintasopimuksen mukaan nimennyt Sirpa Salomäen lautakunnan 1. varapuheenjohtajaksi jäljellä olevalle valtuuston toimikaudelle.

Kaupunginhallitus saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi Vimpelin kunnanvaltuuston päätöksen. 26.4.2021

Hyväksyttiin

MAAKUNNALLISET KESÄSEURAT ALAJÄRVELLÄ 30.7. – 1.8.2021

Alajärven Rauhanyhdistys ry. järjestää maakunnalliset kesäseurat Alajärvellä 30.7. – 1.8.2021 mikäli koronarajoitukset sen sallivat. Seura-alue käsittää kirkon lisäksi kaupungintalon, seurakuntatalon ja hautausmaan ympäristössä olevan kentän.
Seura-aikana käytetään ulkona äänentoistolaitteita seuraavasti:
– perjantaina 30.7. klo 18.00–22.00
– lauantaina 31.7. klo 8.30–22.00
– sunnuntaina 1.8. klo 9.00–20.00
Koska kuuluttaminen loppuu iltaisin klo 22.00, ympäristösihteeri Kirsi Syynimaan antaman tiedon mukaan melulupaa ei tarvita.
1. Anomus Alajärven kaupungin alueiden käyttämisestä
Seuratapahtuman yhteydessä on aiemmin voitu käyttää eräitä Alajärven kaupungin alueita. Alajärven Rauhanyhdistys ry esittää kunnioittavasti, että voisi aikaisemman käytännön mukaisesti käyttää kaupungin omistamia alueita ja lisäksi ottaa sähköä ja vettä kaupungin-virastosta. Tilaisuuden jälkeen käytetyt alueet siivotaan.
2. Anomus Alvar Aallon tien, Kirkkotien ja Lehtitien sulkemiseksi
Alajärven Rauhanyhdistys ry. esittää, että kaupunginhallitus antaisi puoltavan lausunnon hakemuksen oheen liitetystä, Pohjanmaan poliisilaitokselle menevään anomukseen koskien liikennejärjestelyjä seurojen aikana. Anomuksessa Rauhanyhdistys esittää seuraavien teiden sulkemista muulta liikenteeltä seurojen aikana 30.7. klo 18.00 alkaen – 1.8.2021 klo 20.00
asti:
– Alvar Aallon tie ja Kirkkotie Sairaalatiehen asti sekä
– Lehtitie Väinöntien yhtymäkohtaan asti, kuitenkin niin, että taloihin ja kirkkorantaan on tarvittaessa mahdollisuus esteettä päästä.

Tieliikenneasetuksen 51 §:n 3. momentin mukaan poliisilla on tienpitäjää kuultuaan oikeus tien tilapäiseen sulkemiseen esimerkiksi urheilukilpailujen, kansanjuhlien, näyttelyiden, puolustusvoimien harjoitusten, paraatien tai näytösten vuoksi.  Kaupunginhallitus on asiassa lausunnonantajana. Päätöksen asiassa tekee Pohjanmaan poliisilaitos

ALAJÄRVEN KAUPUNKI
– hyväksyy Alajärven Rauhanyhdistys ry:n esityksen kaupungin alueiden käyttämisestä sekä sähkön ja veden ottamisesta ja
– puoltaa Alajärven Rauhanyhdistys ry:n esitystä teiden sulkemisesta. Teiden sulkemisessa sekä tilojen ja alueiden käytössä on noudatettava tilapalvelupäällikkö Timo Ketolan ja yleisten alueiden päällikön Pentti Yli-Ollin tai hänen sijaisensa antamia tarkempia määräyksiä.

Hyväksyttiin

SOPIMUS ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA VAPAAEHTOISJÄRJESTÖJEN YHTEISTOIMINNASTA

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa on 53 järjestön ja yhteisön yhteenliittymä. SPR toimii yhdysjärjestönä ja koordinoi toimintaa yleisen vapaaehtoisen pelastuspalvelun osalta. Vapepan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, toiminta on pyyteetöntä ja organisoitua kansalaistoimintaa, johon osallistuvat Vapepan jäsenjärjestöjen hälytysryhmät ja vapaaehtoiset toimijat.  Vapepa-koordinaation kautta on eri järjestöissä toimivien vapaaehtoisten auttamistoiminnalle luotu yhtenäinen ja organisoitu tapa toimia niin valtion, viranomaisten, kirkon kuin kuntienkin tukena. Koordinaation tavoitteena on varmistaa, että viranomaisilla on tarvittaessa häiriötilanteissa sovittuihin tehtäviin käytettävissä kattava ja toimintavalmis, osaavien vapaaehtoisten verkosto.

Alajärven kaupunki hyväksyy Vapepan kanssa neuvotellun sopimusluonnoksen ja  aloittaa yhteistyön Vapepan kanssa vuoden 2021 aikana osana kaupungin omaa varautumissuunnittelua.


 

JÄTÄ KOMMENTTI