MERKITTÄVÄ TESTAMENTTI | Pentti Moision kulttuuriperinnerahastosta varoja alajärveläiselle kulttuurityölle – Nelimarkka-museolle, Alvar Aalto -kohteisiin sekä perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueelle

0
Akateemikko Alvar Aallon "esikoistyö" Alajärven Kirkonkylän Ns. (alkuperäisessä asussaan) Monen mielestä perinteestään arvokkaan rakennuksen säilyttämiseksi kaupungin olisikin suhtauduttava asianmukaisella vakavuudella.

Valtioneuvosto teki loppuvuodesta 2020 päätöksen, jolla Lehtimäellä eläneen Pentti Moision kuolinpesästä on Alajärven kaupungille tullut omaisuutta yhteensä 646.950,85 euroa. Varat on luovutettu Alajärven kaupungille.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan varat tulee käyttää Nelimarkka-museon ja sen osana
olevan Nelimarkka-residenssin kunnostukseen, taiteilija- ja arkkitehtiresidenssitoiminnan
edistämiseen, Alajärvellä sijaitsevien Alvar Aallon rakennusperintökohteiden ylläpitoon ja
toimintaan, toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen sekä perinne- ja kulttuurityöhön
vanhan Lehtimäen kunnan alueella.

Alajärven kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.5. esittää kaupunginvaltuustolle,
että valtioneuvoston päätöksellä saaduista varoista perustetaan Pentti Moision
kulttuuriperinnerahasto. Rahaston sääntöjen mukaan varoja käytettäisiin kaikkiin
Valtioneuvoston päätöksessä mainittuihin tarkoituksiin, kuitenkin niin, että varoista
puolet kohdennettaisiin perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueelle.

– Olemme hyvin kiitollisia Pentti Moision taakseen jättämästä perinnöstä. Perintöä tullaan
hyödyntämään yhteiseen hyvään seuraavien vuosien aikana, toteaa kaupunginjohtaja
Vesa Koivunen.

Kaupunginhallituksen esittämien sääntöjen mukaan päätökset varojen jakamisesta
tehtäisiin vuosittain kaupunginhallituksessa Alajärven kaupungin lautakuntien tai
viranhaltijoiden tekemien esitysten tai yleishyödyllisten yhteisöjen tai yksityishenkilöiden
hakemusten perusteella. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
avustusten hakeminen kulttuuriperinnerahastosta julistettaisiin ensimmäisen kerran
haettavaksi 1.6.–30.6.2021 välisenä aikana.

– Kulttuuritoimintaan suunnatulla tuella on suuri merkitys paikalliseen kulttuurityöhön.
Tavoitteena on, että avustusten kautta voitaisiin lisätä yhteisöllisyyttä sekä laajentaa ja
monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI