Alajärven kaupunginhallitus | yleishallinnon avustukset vuodelle 2024

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

YLEISHALLINNON AVUSTUKSET VUODELLE 2024

Valmistelija: vs. hallintopäällikkö Nina Pärssinen
Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen
Kaupunginhallitus päättää myöntää taulukon mukaiset avustukset.

Merkittiin, että ennen asiakohdan käsittelyä pidettiin kokoustauko klo 17.08–18.00.
Merkittiin, että Kuisma Kujala oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.00–18.06. Esteellisyysperuste yhteisöjäävi, Lehtimäen Vuokratalot ja Vanhustenkotiyhdistys ry:n hallituksen jäsenyys.

Kaupunginjohtaja teki uuden päätösesityksen seuraavasti:

Kaupungin yleishallinnon varoista on vuosittain myönnetty harkinnanvaraisia avustuksia paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen toiminnan tukemiseen ja/tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä yhteistoimintasopimuksiin.
Kaupunginvaltuusto on talousarvion käsittelyn yhteydessä varannut avustuksiin ja yhteistoimintasopimuksiin vuodelle 2024 yhteensä 55.000 euroa.
Vuoden 2024 määrärahoja on sidottu yhteistoimintasopimuksiin seuraavasti:

Hakija                                  Yhteistoimintasopimukset                                Euroa
Yleisurheilun tukisäätiö,         Ihamäki Antti Yhteistoimintasopimus               1 500
Alajärven Ankkurit                Yhteistoimintasopimus                                     19 500
Järviseudun Pallokerho         Yhteistoimintasopimus                                        6 000
Yleisurheilun tukisäätiö          Paavola Mikko Yhteistoimintasopimus               1 500

Kaupungin yleis- ja kohdeavustukset ovat olleet yleisesti haettavissa 29.2.2024 klo 15.00 mennessä. Yhteisessä haussa on ollut haettavana Alajärven kaupunginhallituksen ja elinvoimalautakunnan jakamat avustukset.
Seuraavasta taulukosta selviää yleishallinnolle saapuneet avustushakemukset sekä ko. hakijoille edellisenä vuonna myönnetty avustus.

Hakija                                   Avustuskohde
Lehtimäen opisto Yleisavustus (vapaa-ajan toimintojen tukeminen: uimahalli, kuntosali ja ratsastuskoulu)
Anottu 2024                         Esitys 2024
15 000                                 10 000

Alajärven Tassutiimi ry, Yleisavustus yhdistyksen perustoimintaan

Anottu 2024                         Esitys 2024

1 000                                   500
Suokonmäen seudun kylät ry Yleisavustus Suokonmäen näkötornin ylläpitämiseen

Anottu 2024                         Esitys 2024
2 500                                   500
Luoma-ahon kyläyhdistys ry Yleisavustus / pakkastalven sähkökuluihin

Anottu 2024                         Esitys 2024
1 300                                   500
Koskenvarren kyläyhdistys ry Koskenvarren kota-alueen ja ulkoilureitin auraus ja ylläpito

Anottu 2024                         Esitys 2024
1 200                                   0
Järviseudun Omaishoitajat ry Yleisavustus / Omaishoitajien virkistäytymiseen ja yleiseen toimintaan

Anottu 2024                         Esitys 2024
2 500                                   500
Hirvirinki ry Kosteikon rakentaminen Hirvijärvelle

Anottu 2024                         Esitys 2024
1 500                                   1 000
Alajärven yhteisen kalaveden osakas- Yleisavustus / välineiden ja istutuskalojen hankinta

Anottu 2024                         Esitys 2024
5 000                                   1 000

Suomenselän kalatalousalue Kalatalousaluetoiminnan ja sen kehittämisen tukeminen

Anottu 2024                         Esitys 2024
500                                      500
Eläkeliiton Alajärven yhdistys ry Yleisavustus toiminnan tukemiseen

Anottu 2024                         Esitys 2024
1 500                                   500
Eläkeliiton Lehtimäen yhdistys ry Yleisavustus toimintaan

Anottu 2024                         Esitys 2024                                                                              800                                      300
Järvi-Pohjanmaan Seniorit ry Yleisavustus / yhdistyksen 40-vuotisjuhlan järjestelyt

Anottu 2024                         Esitys 2024
1 000                                   500
Lehtimäen Vuokratalot ja Vanhustenkotiyhdistys ry
Yleisavustus; piha-alueen siistiminen ja talkoisiin osallistuneiden kiittämien Kohdeavustus: ulkokalusteiden hankinta

Anottu 2024                         Esitys 2024
2 000                                   2 000

Alajärven Päiväkeskusyhdistys ry Yleisavustus toiminnan tukemiseen

Anottu 2024                         Esitys 2024
5 000                                   300
Alajärven Syöpäosasto Yleisavustus toiminnan tukemiseen

Anottu 2024                         Esitys 2024
600                                      600
SPR Alajärven osastoYleisavustus

Anottu 2024                         Esitys 2024                                                                           800                                      800
SPR Lehtimäen osasto Yleisavustus   Yleisavustus

Anottu 2024                         Esitys 2024                                                                              3 000                                   600

 Yhteensä 46 700 18 100 

JÄTÄ KOMMENTTI