Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Akateemmikko Alvar Aallon käsialaa olevat Alajärven kaupungintalo ja hallintokeskuskokonaisuus Alvar Aallon tiellä valmistuivat vuosina 1966-1967. (kuva: K-Media/Arkisto)

Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä kokouksesta 27.11.

YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 1.11.2023 LUKIEN

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy yhteistyötoimikunnan toimintasäännön 1.11.2023 lukien.

Hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin.

ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto

1) myöntää eron Sanna Joensuulle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.12.2023 alkaen ja

2) valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan Sanna Joensuun tilalle, ajalle 1.12.2023–31.5.2025.

Hyväksyttiin kaupunginhallituksen päätösesityksen kohta 1.

Kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Anne Nätyngin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Merja Latvalan ajalle 1.12.2023–31.5.2025.

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän kohdalla kuultiin asiantuntijana ympäristösihteeri Sonja Maanselkää klo 16.30–16.52. Merkittiin pöytäkirjaan, että Aino-Maija Ojala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.37.

Hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin.

PAIMEN-VALKEISKANGAS YKSITYISTIEN PERUSPARANNUKSEN AVUSTUSHAKE-MUS

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää Paimen–Valkeiskangas yksityistien avustusmääräksi 15 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista 229 972,26 €, avustusmäärä on näin ollen ≈34 500,00 €. Kaupunginhallitus esittää kaupungin- valtuustolle Paimen–Valkeiskangas yksityistien perusparannukseen 34 500,00 € määrärahan varaamista vuoden 2024 talousarvioon. Avustus on kuitenkin enintään 15 % toteutuneista kustannuksista. Mikäli hankkeen lopullinen kustannustoteuma on pienempi kuin alkuperäinen hyväksytty kustannusarvio, pienenee avustussumma samassa suhteessa. Avustuksen käytössä ja maksatuksessa noudatetaan oheismateriaalina olevia ohjeita ja sääntöjä.

Kaupunginhallitus

Kuisma Kujala esitti Aino Kanervikkoaho-Katajan, Anne Matokankaan ja Sari Palmun kannattama, että teknisen lautakunnan päätös hyväksytään.

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko Kuisma Kujalan esitys hyväksyä yksimielisesti.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin.

TALOUSARVION 2023 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VARHAISKASVATUS JA ESI- JA PERUSOPETUS

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy seuraavan suurtuotetasoisen muutoksen talousarvioon 2023:

– varhaiskasvatukseen lisätään 200 000 euroa.

– esi- ja perusopetukseen lisätään 400 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin.

SIVISTYSLAUTAKUNNAN TULOSRAPORTTI 1.1.-30.09.2023

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus

1) merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan tulosraportin 1.1.–30.9.2023 ja

2) esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan tulosraportin 1.1.–30.9.2023.

Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin.

 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOSRAPORTTI AJALTA 1.1-30.9.2023

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus

1) merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan tulosraportin 1.1.–30.9.2023 ja

2) esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan tulosraportin 1.1.–30.9.2023.

Kaupunginvaltuusto: Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITTEET JA VALTUUSTOLLE TIEDOTETTAVAT ASIAT 27.11.2023

Kokoomuksen valtuustoryhmä ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmästä Aino Kanervikkoaho-Kataja / Valtuustoaloite vastaanottohallin suunnittelusta

Jukka Pekka Finnilä esitti aloitteen, jossa esitetään, että aloitteleville yrityksille suunnitellaan vastaanottohalli teollisuusalueelle VT16 läheisyyteen.


 

JÄTÄ KOMMENTTI