Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginvaltuuston eräitä päätöksiä kokouksesta 21.2.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA HANNU LINNANMÄKI OY:N VÄLINEN KAUPPAKIRJA

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki
myy noin 5 310 m2:n suuruisen määräalan Hepokatti-nimisestä tilasta Ala-
järven kaupungin Alajärven rekisterikylässä 5.660 euron kauppahinnalla
kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA TMI J. RULLPAKKA SERVICEN VÄLINEN KAUPPAKIRJA

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki
myy yhteensä noin 6 413 m2:n suuruisen määräalan Hepokatti- ja Kuopion-
maa -nimisistä tiloista Alajärven kaupungin Alajärven rekisterikylässä 6 413
euron kauppahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEELLE

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:
– antaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle liitteiden 5–9 mukaisen
selvityksen
– esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät
1.1.2023 Alajärven kaupungilta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle
– varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja
– valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja
muutokset liitteinä oleviin selvityksiin.

Hyväksyttiin.

PENTTI MOISION KULTTUURIPERINNERAHASTON SÄÄNTÖJEN TÄYDENTÄMINEN JA AVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2022

Kaupunginjohtajan esitys

Alajärven kaupunginhallitus päättää
– poistaa kaupunginhallituksen 7.2.2022 §:n 16 kohdassa 1. tekemänsä
päätöksen ja
– esittää kaupunginvaltuustolle, että se täsmentää Pentti Moision kulttuu-
riperinnerahaston sääntöjen 2-kohtaa lisäämällä sen viimeiseksi kap-
paleeksi:
”Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilön omistuksessa olevan
kiinteistön, rakennuksen, laitteen tms. kohteen rahoittamiseksi, ellei
kyse ole hankkeesta, johon avustusta haetaan omarahoitusosuu-
den rahoittamiseksi.”

Hyväksyttiin.


 

 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI