Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 30.5. muun muassa seuraavasti:

HOISKON KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA, LISÄMÄÄRÄRAHA

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se poistaa investointiosassa varatun ko. määrärahan valtioapuehdon siltä varalta, ettei hanke saa avustusta ja hankkeen toteutus voidaan käynnistää varhaisessa vaiheessa.

Kaupunginvaltuusto

Hyväksyttiin.

VEHKALAMPI-KOIVUMÄKI-KARSTAPERÄNTIEN KUNNOSTUS, LISÄMÄÄRÄRAHA

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se varaa vuoden 2022 talousarvion investointiosaan kohtaan Kaupunginhallitus / Muut pitkävaikutteiset menot 68 750 euron lisämäärärahan Vehkalampi–Koivumäki–Karstaperäntien kunnostukseen. Vuoden 2022 talousarvion rahoituslaskelmassa lisämääräraha katetaan tarvittaessa lisälainan otolla.

Kaupunginvaltuusto

Hyväksyttiin


TAIMELAN KOULUN KEITTIÖN PERUSKORJAUKSEN LISÄMÄÄRÄRAHA

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvion investointiosaan lisätään kohtaan peruskorjausmenot kustannuspaikka Taimelan koulun keittiön peruskorjaus ja sille varataan vuodelle
2022 seuraavat määrärahat:

Kalustaminen 17.500 euroa
Muutos- ja lisätyöt 11.500 euroa
Kiinteät kylmiöt 10.000 euroa.
Vuoden 2022 rahoituslaskelmassa lisämääräraha katetaan tarvittaessa li
sälainan otolla.

Kaupunginvaltuusto

Hyväksyttiin.

ASUNTO OY ALAJÄRVEN PÖLLÖLAAKSON JA ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VÄLINEN
KAUPPAKIRJA


Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki ostaa yhteensä noin1601 m2:n suuruisen määräalan Pöllölaakso-nimisestä tilasta Alajärven kaupungin Alajärven rekisterikylässä 1 090,50 euron kauppahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Kaupunginvaltuusto

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA AL-MEN OY:N VÄLINEN KAUPPAKIRJA

Kaupunginjohtajan esitus:

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy yhteensä noin 25 869 m2:n suuruiset määräalat Raimonpalsta- ja Syväoja-nimisistä tiloista rakennuksineen ja liittymineen Alajärven kaupungin Alajärven rekisterikylässä 340.000 euron kauppahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Kaupunginvaltuusto

Hyväksyttiin.

PERUSPALVELUJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

peruspalvelujohtajan virkaa ei julisteta haettavaksi, vaan avoinna oleva
peruspalvelujohtajan virka täytetään määräaikaisesti 1.6.2022–
31.5.2023 ja
vastaava hammaslääkäri Jaakko Anttila, joka täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, siirretään suostumuksensa mukaisesti hoitamaan peruspalvelujohtajan virkaa ajaksi 1.6.2022–31.5.2023.
Kaupunginvaltuusto

Hyväksyttiin.

JÄTÄ KOMMENTTI