Alajärven talous kääntymässä ylijäämäiseksi! 

0
Alajärven kaupunkikeskus kirkosta länteen päin, vasemalla Aalto-keskus. (Ilmakuva JK/J-Pnews)

Alajärven kaupungin talousarvion laadintaa vuodelle 2023 on sävyttänyt muun muassa hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen valmistelutyö ja muutokset kaupungin palvelutuotantoon sekä kaupungin organisaation uudistaminen.

Alajärven kaupunginhallituksen esityksen mukaan kaupungin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2025 on edelleen tarkan taloudenpidon aikaa, koska tulevien vuosien tulojen ja menojen ennustaminen on tällä hetkellä epävarmaa.

Käyttötalouden toimintatuotoiksi on arvioitu 13,4 M€ ja ne laskevat kuluvan vuoden talousarviosta 29,3 M€. Vastaavasti toimintakulut ovat 38,4 M€ laskien merkittävästi kuluvan vuoden talousarviosta (67,2M€). Käyttötaloudessa toimintakate on -24,9 M€ laskien 38,1 M€ kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Verotuloiksi arvioidaan 18,2 M€ laskien kuluvan vuoden talousarviosta 12,6 M€ (-40,9 %). Myös valtionosuudet 14,9 M€ laskevat merkittävästi 24,2 M€ (61,9 %). Tilikauden tulos vuodelle 2023 on arvioitu 3,808 M€ ylijäämäiseksi.

Investoinnit 

Vuonna 2023 investoinnit ovat maltillisia verrattuna viime vuosiin ja keskittyvät nykyisen infran parannusinvestointeihin (3,84 M€).

Kiinteistöjen peruskorjausmenoihin varaudutaan noin 321 tuhannella eurolla ja yleisten alueiden netto-menot ovat yhteensä noin 1,71 M€. Vesihuoltolaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) nettomenot ovat noin 1,25 M€.

Lainakanta 

Alajärven kaupungin lainakanta laskee vuoden 2022 (27,9 M€) tasosta noin 26,2 M€:oon ja säilyttänee saman tason myös taloussuunnitelmavuosina 2024 ja 2025. Lainamäärän asukasta kohti arvioidaan olevan tulevina vuosina 2023 noin 2.813 eur/asukas ja 2024 noin 2.798 eur/asukas

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

 

 

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kommentoi esitystä seuraavasti.

– Tulevan vuoden 2023 talousarvio on historiallinen, sillä siinä ei ole enää sosiaali- ja terveyspuolta, jotka ovat siirtyneet Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Tämän kautta, yksi osin ennustamatonkin kokonaisuus, poistui kuntien talousarvioista ja jatkossa talousarvion laadinta tulee olemaan tältä osin helpompaa. 

– Alajärven taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä kaikilla mittareilla. Olemme saamassa päätökseen kymmenen vuoden mittavat investoinnit kaupungin palvelurakenteisiin niin vapaa-ajan kuin muunkin toiminnan osalta. Alajärvellä on tehty mittavia rakenteellisia ja osin toiminnallisia muutoksia organisaatioon kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2023 alusta alkaen aloittaa toimintansa uusi elinvoimatoimiala, jonka keskeinen tehtävä on nyt omalta osaltaan tuoda esiin Alajärven mahdollisuudet. Täällä on erittäin hyvät palvelut, hyvä asua ja yrittää. Nyt on aika nauttia investointien tuomista erinomaisista palveluista ja saada muutkin huomaamaan ne. Alajärvi on varmasti näiltä osin huomattavasti kokoaan suurempi kaupunki. 

– Näen vuoden 2023 sekä Alajärven tulevaisuuden tästäkin eteenpäin valoisana. Kunnat tulevat varmasti saamaan isoja haasteita tulevien valtion isojen säästötoimenpiteiden takia, jonka vuoksi näihin on syytä olla valmiina ja ennakoida joitakin vuosia eteenpäinkin tästä hetkestä. Kunnossa oleva talous mahdollistaa investoinnit ja toiminnan kehittämisen, kuten olemme nyt itse nähneet. 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesitystä 19.12.2022. 

 

JÄTÄ KOMMENTTI