Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden kaupungin keskustaa

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 27.6.2022

Töysän alueen järvien rantaosayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä, ja alueelle on valmistunut kaavaehdotus. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotukseen on tehty joitakin muutoksia lausunnoissa ja mielipiteissä esiin tuotujen seikkojen johdosta. Maanomistajien toiveet olivat useimmiten lisää rakennuspaikkoja tai rakennuspaikan siirto toiseen paikkaan. Näitä toteutettiin mahdollisuuksien mukaan. Kaupunginhallitus asetti ehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen ja esittää sen tiedoksi valtuustolle. Alavuden kaupungin kaavoista Lasipellon asemakaava on vahvistunut, Aseman Puuterminaali sekä Toppilan teollisuusalue odottavat hallinto-oikeuden ratkaisua valitukseen. Useita kaavoja on myös valmisteilla. Maakuntakaavan luonnos pyritään saamaan nähtäville vuoden 2022 aikana ja kaavaehdotus vuonna 2023 maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Kaupunki painottaa kunnille osoitettavaa järjestämisvastuuta sekä rahoitus- ja järjestämisvastuun yhtenäistä linjaamista.

Sivistysjohtajan virka on tullut avoimeksi. Kaupunginhallitus totesi, että viran auki julistaminen toteutetaan 8.8.2022 alkaen, ja nimesi valintatyöryhmään seuraavat henkilöt: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marko Vainionpää, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jukka Mäkelä, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Petri Juurakko, kaupunginhallituksen jäsen Maria Keto, kaupunginhallituksen jäsen Jari Kortesmäki, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Eila Koskinen ja kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki.

Kaupunginhallitus kuuli teknisen johtajan ajankohtaiskatsauksen Kunto-Lutran remontin etenemiseen. Remontti etenee suunnitellusti.


 

JÄTÄ KOMMENTTI