Alavuden kaupunginhallituksen päätökset

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Alavuden kaupungihallituksen päätöksiä.

Alavuden Yrittäjät haluavat kehittää Huhtalavan toimintaa, ja hakevat siihen avustusta ELY-keskukselta. Tavoitteena on monipuolistaa Huhtalavan käyttömahdollisuuksia. Yrittäjäyhdistys hakee samalla kaupungin rahoitusosuutta

Kaupunki myöntää yleensä yhdistyksille vapaa-aikatoimen toiminta-avustuksia. Tänä vuonna on poikkeuksellisesti päädytty tukemaan myös koronasta kärsineiden yhdistysten kylä- ja seurantalojen ylläpitoa. Kaupunginhallitus myönsi avustusta nyt neljälle yhdistykselle yhteensä 5000€. Kahden seuran hakemus käsitellään syksyn avustushaun yhteydessä.

Jäteveden puhdistamon saneeraus- ja tehostamissuunnittelu on edennyt. Kaupunginhallitus päätti urakoista. Pääurakan voitti Rakennus-Yliselä (1,15Milj €) ja koneistourakan Solid Water Oy (1, 4 Milj  €). LVI-urakan voitti Oulapelt Oy (155 000€) ja sähköurakat A-P Manninen (202 000€). Sähköurakka sisältää myös aurinkosähkön. Automaato- ja instrumentointurakoija valitaan myöhemmin.

Vahlforsin yksityistietä Alavuden Edesjärvellä ollaan kunnostamassa. Kaupunginhallitus päätti aiemmin vahvistettujen linjausten mukaisesti avustaa parannusta enintään 30% osuudella eli 5568 eurolla, ja myös myöntää ELY:n avustuspäätöstä vastaavaa tilapäislainaa.

Etelä-Pohjanmaalla on valmisteltu sote-uudistuksessa muodostettavan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) perustamista. Alavuden kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan, että Vate:n asettaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Työllisyyskokeiluun liittyen määräaikaiseksi palvelusuunnittelijaksi valittiin sosionomi YAMK Tuulikki Ketola – MakkonenMariita Ahtolalle myönnettiin ero maaseutusihteerin virasta ja Terttu Liesmäelle kehitysjohtajan virasta, molemmat ovat siirtymässä eläkkeelle.

Yhtymäkokousedustajiksi Kuusiokuntien sosiaali- jaterveyskuntayhtymän 8.7.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen nimettiin Tapio Kallioniemi ja Heli Rajalahti.


 

JÄTÄ KOMMENTTI