Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

Ennen kokouksen alkua valtuuston puheenjohtaja Toni Juurakko kiitti pois jääviä valtuutettuja kuluneesta valtuustokaudesta, ja heitä muistettiin pienellä lahjalla.

Jätevedenpuhdistamon saneerauksen muut urakat päätettiin aikaisemmin. Nyt urakkapäätöstä täydennettiin automaatio- ja instrumentoitiurakoitsijan valinnalla. Valituksi tuli HI-Automation Oy.

Kuntien, KuusSoten ja Kuusiolinnan välisen palvelusopimuksen ja tulkintapöytäkirjan toimeenpanossa on joiltain osin ollut tarkentamattomia kustannuseriä. Palvelusopimuksen mukaan muuttuvista kustannuksista ja pandemiakustannuksista neuvotellaan erikseen. Näitä neuvotteluja on nyt käyty, ja yhteinen ratkaisu kustannuksista muodostettu siten, että takautuvasti korvataan yhteisesti 4,2 Milj euroa vuosilta 2019 -. Kaupunginhallitus hyväksyi tämän ratkaisupohjan.

Kehitysjohtajan jäätyä eläkkeelle on aiemmin hyväksytty hallintosäännön muutoksia, joilla kehitysjohtajan tehtävät jaetaan eri viranhaltijoille, eikä kehitysjohtajalta vapautunutta virkaa täytetä. Tehtävien lisääntymisen vuoksi kaupunginhallitus tarkisti eräitä palkkoja .

Kokouksen jälkeen nyt väistyvä hallitus kävi vielä iltakoulukeskustelun talousarviovalmisteluun.


 

JÄTÄ KOMMENTTI