Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 20.12.2021

Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n laadinnan. Kaavan laadintaa ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä, joka muodostetaan keskeisistä viranomaisten ja sidosryhmien edustajista. Kaupunginhallitus nimesi Alavuden edustajaksi ohjausryhmään Lasse Anttilan ja varahenkilöksi Marko Vainionpään.

Ajankohtaiskeskustelun yhteydessä kaupunginhallitus linjasi luottamushenkilöiden, virkamiesten ja kylien edustajien yhteisen työryhmän asettamisesta valtuuston päätöksen mukaan. Työryhmän nimeämisen pyynnöt tehdään eri tahoille tammikuussa.

Alavudella työttömyys on alhaisella tasolla ja työpaikkoja avoinna yli kaksisataa (11/2021).  Yritykset pyrkivät rekrytoimaan myös Alavuden ulkopuolelta eri oppilaitosten opiskelijoita. Kaupunki on aiemmin tarjonnut korkeakouluharjoittelun ajaksi opiskelijoille maksutonta asumista. Yritysten rekrytointien varmistamiseksi on tarpeen laajentaa tätä käytäntöä kokeiluna koskemaan myös Alavudelle työperäisen opiskelun vuoksi muuttavien ensiasumista 3-6 kk ajan. Kokeilu päätettiin käynnistää vuoden 2022 ajaksi.

Alavuden Yrittäjät aikovat kehittää omistamansa Huhtalavan toiminnallisuutta. Hankkeelle haetaan ELY -keskuksen rahoitusta ja kaupungilta kuntarahaosuutta. Kaupunki on jo myöntänyt kuntarahaosuuden, mutta hakemuksen tarkentamisen myötä rahoitusosuus nousee. Näin myös kaupungin rahoitusosuus nousee 4021 eurosta 6648 euroon, mikäli kokonaisrahoitus toteutuu.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä on pyytänyt asettamaan edustajansa palvelusopimuksessa määriteltyyn seurantaryhmään. Palvelusopimuksen mukaisesti ryhmän muodostavat tilaajakuntien nimeämät tai hyväksymät sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijat ja yhteistyön operatiivisesta toiminnasta vastaavat johtajat. Kaupunginhallitus nimesi seurantaryhmään Alavuden kaupungin edustajaksi kaupunginjohtaja Liisa Heinämäen ja varaedustajaksi talousjohtaja Tarja Tohnin.

Toimialoilla on tehtäviin ja tehtävänimikkeisiin tehty joitain muutoksia, mm. tehtävänimikkeiden yhdenmukaistamiseksi.

 

 

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI