Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskusta ilmasta käsin

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 6.6.2022

Osallistavan budjetoinnin määräraha päätettiin osoittaa kokonaisuudessaan Mäkipuiston leikkikentän uusimiseen Salmen alueella. Muita toivottuja kohteita on jo kunnossapidon ja puistotyön työlistalla, osaa valmistellaan ensi vuoden budjettiin ja osaa lähdetään aktiivisesti hankkeistamaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi valtuustolle esitettäväksi Alavuden kaupungin poikkeuslupahakemuksen sosiaali- ja terveysministeriölle, koskien sote-keskuksen rakentamista. Alavuden pääterveysaseman rakennus on huonokuntoinen, osin käyttökiellossa, ja sieltä on paljon toimintoja hajautunut eri puolille kaupunkia vuokratiloihin. Uudet tilat tulisivat hyvinvointialueen käyttöön, ja myös tilasuunnitelma on hyvinvointialueen valmistelema. Rajoittamislain mukainen poikkeuslupahakemus toimitetaan ministeriöön, kun siihen saadaan hyvinvointialueen ja sairaanhoitopiirin kannanotto.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ja valtuustolle saatettavaksi sekä arviointikertomuksen että tilinpäätöksen vuodelta 2021.

Maahanmuuttoviraston / vastaanottokeskuksen kanssa on tarkoitus laatia sopimus vastaanottopalveluista Alavudella. Ns. Kuntamallin tarkoituksena on mahdollistaa tilapäistä suojelua saavien henkilöiden majoittuminen siellä, mihin he ovat asettuneet Suomeen saapuessaan. Alavudella kyse on Ukrainasta sodan vuoksi saapuneiden suojelun alaisten perheiden asumisesta, koskien lähes 60 henkilöä. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimusvalmistelun perusteet.

Kaupunginhallitus hyväksyi periaatteet, joilla nuorten urheilijoiden tukemisen käytäntöjä yhtenäistetään.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän 7.6.2022 pidettävään yhtymäkokoukseen nimettiin edustajiksi Ari Hakola ja Petri Juurakko.

Sivistysjohtaja Antti Takalan virkavapaa päättyy 31.7.2022. Hän on jättänyt irtisanoutumisen sivistysjohtajan virasta. Kaupunginhallitus päätti julistaa viran avoimeksi.


 

JÄTÄ KOMMENTTI