Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätökset kokouksesta 6.6.

Valtuustossa 23.5.2022 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus: Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 23.5.2022 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Uinnin valtakunnallinen harjoituskeskus

Päätösehdotus: Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus

1) esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstiin sisällytetyn hankesuunnitelmaehdotuksen
2) nimeää kunnan edustajat perustettavaan suunnittelutoimikuntaan
3) valtuuttaa osaltaan suunnittelutoimikunnan valmistelemaan ja hyväksymään L2-tason suunnittelun tarjouspyynnön ja tarjouksen sekä toimimaan työryhmänä suunnittelun ohjaamisessa
4) valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan kunnan osalta allekirjoittamaan tarjouspyynnön ja hyväksytyn tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus päätti nimetä suunnittelutoimikuntaan kunnanvaltuuston 2. puheenjohtajan, Jukka Rantasen ja kunnanhallituksen jäsen Juha-Matti Salimäen sekä teknisen johtajan ja kunnanjohtajan.

Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopistosäätiön työntekijänä ja Riikka Varila Urheiluopistosäätiön hallituksen jäsenenä, ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Annie Yli-Leppälä osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kouluverkkosuunnitelma vuodelle 2025

Päätösehdotus: Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että opetustoiminta Ruonan koululla päättyy 31.7.2025. Lopullinen päätös asiasta tehdään syksyllä 2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisämääräraha Kirkkotien ja Keskustien parantamiseen

Päätösehdotus: Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 142.000 euron lisämäärärahan (brutto) Kirkkotien ja Keskustien parantamiseen. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoitusosuus huomioiden kunnan rahoituksen (netto) kasvuarvio talousarvioon nähden on 94.967 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kunnantalon, Kirjaston ja Kumajan rivitalon lämmitysratkaisut

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa Kunnantalon, Kirjaston ja Kumajan rivitalon lämmitysratkaisuihin yhteensä 57 000€ (ALV0%).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Heikkiläntie

Päätösehdotus: Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:  Tekninen lautakunta päättää;

1) Heikkiläntietä parannetaan uuden sillan kohdalta noin 150jm.

2) parannettava tieosuus myös asfaltoidaan

3) anoa kunnanhallitukselta määrärahat edellä mainittuihin hankkeisiin 30 000€(ALV0%).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Väliaikaisrahoituksen myöntäminen Kuortaneen Matkailu ry:lle

Päätösehdotus: Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää myöntää Kuortaneen Matkailu ry:lle sen anomuksen mukaisen 26.880 euron väliaikaisrahoituksen kehittämishankkeelle Viestinnästä voimaa Kuortaneen matkailuun. Laina maksetaan takaisin viimeistään välittömästi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun tuen maksatuksen jälkeen.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin

Kunnan ja Salmen kyläseura ry:n välisen maanvuokrasopimuksen jatkaminen

Päätösehdotus: Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen kunnan ja Salmen kyläseura ry:n väliseksi maanvuokrasopimukseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Avustuksen myöntäminen Kuortaneen Kunto ry:lle Kuhinoiden järjestämiseen

Päätösehdotus: Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää Kuortaneen Kunto ry:lle sen anoman 6.000 euron avustuksen kesän 2022 Terwakuhinoiden järjestämistä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kunnan edustajat Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 7.6.2022 klo 9:00

Päätösehdotus: Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa, ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, Kuusiokuntien sosiaali- terveyskuntayhtymän 7.6.2022 klo 9:00 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän 7.6.2022 klo 9:00 yhtymäkokoukseen edustajikseen Merja Liesmäen, varalle Maria Vesterin ja Susanna Ylikantolan, varalle Ulla Siljamäen.


 

JÄTÄ KOMMENTTI