Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden kaupungin keskustaa

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 24.10.2022

Kaupungille siirtyy hyvinvointialueen toiminnan alkaessa joitakin tehtäviä ja sopimuksia. Etsivä nuorisotyö ja siihen tiiviisti liittyvä Nuorten työpaja on järjestetty nuorisotyölain perusteella, eivätkä nämä toiminnot siirry hyvinvointialueelle.

Kuusiokuntien kesken on sovittu, että nämä toiminnat järjestetään jatkossa kuntien palveluna Alavuden toimiessa isäntäkuntana. Lisäksi Alavuden kaupungin vastuulle siirtyy palveluliikenteen järjestäminen Alavuden kaupungin osalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin osallistumisen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Suomen kestävän kasvun ohjelman Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeeseen 2023-2025. Hanke on jo käynnistynyt sairaanhoitopiirin hallinnoimana vuoden 2022 ajan.

Alavuden kaupunki antoi lausunnon Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2024 ja 2025. Kaupunki nosti huomioinaan esiin mm., että kasvavan rahoituksen vaikuttava hyödyntäminen on liiton keskeinen tehtävä, samoin osaavan työvoiman ja koulutusmahdollisuuksien turvaaminen.


 

JÄTÄ KOMMENTTI