Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden kaupungin keskustaa

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 30.1.2023

Alavuden kaupungin palveluliikenteen on vuoden vaihteeseen saakka järjestänyt kuntayhtymä Kuussote. Vuoden 2023 alusta se on palautunut kaupungin tehtäväksi. Palveluliikenteen järjestämiseksi on järjestetty uusi kilpailutus. Tarjousten perusteella kaupunginhallitus päätti hankkia palveluliikenteen Härmän Liikenne Oy:ltä kolmen vuoden sopimuksella alkaen 1.3.2023.

Alavuden kaupunkikeskustan kehittämisessä on sopimuksen mukaisesti vuoden 2022 aika laadittu selvityksiä, järjestetty kuntalaiskyselyitä ja valmisteltu visioluonnos sekä suunnitelmia keskustan alueen maankäytön kehittämiseksi. Kaupunginhallitus totesi kehittämisvaiheen loppuun saatetuksi. Kaupunginhallitus päätti asettaa Keskuskorttelin asemakaavamuutos 4 asemakaava- ja tonttijakoehdotukset julkisesti nähtäville, ja pyytää niistä lausunnot.

Kaupunginhallitus päätti myöntää kuntatukea Osuuskunta Viexpolle 3000 €/vuosi vuosille 2023 – 2025. Tuki kohdentuu Viexpon toiminnan laajentamiseen ja yritysten kansainvälistymisen edistämiseen Alavudella.

Eduskuntavaaleja 2023 varten nimettiin kolme vaalilautakuntaa ja vaalitoimikunta. Todettiin valtionosuuspäätökset vuodelle 2023. Näiden mukaisesti Alavuden kaupungin valtionosuudet ovat n. 55 000 € pienemmät kuin talousarviossa vahvistetut.

Myönnettiin maaseutusihteerille ero virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.5.2023 alkaen.

Kaupunginhallituksen kokousaikoihin tehtiin eräitä muutoksia myöhentämällä kokousaikoja päällekkäisyyksien vuoksi.


 

JÄTÄ KOMMENTTI