Räjähdekeskuksen työvoima Ähtärissä lisääntymässä noin kymmenellä hengellä

0
Räjähdekeskuksen toiminta Ähtärin Inhassa ei ole näyttänyt vuosikymmeniin yhtä turvatulta kuin nyt puolustusbudjetin kasvun ja Ukrainan asepakettien toimittamisen vuoksi.

Puolustusministeri Mikko Savola esikuntineen vieraili maanantaina ensi kertaa uudessa virassaan Ähtärissä.

Hän tutustui ennen muuta Räjähdekeskuksen Ähtärin yksikön lähiajan suunnitelmiin, joita hänelle esittelivät Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri Jari Mikkonen sekä Räjähdekeskuksen Ähtärin tuotantoyksikön johtajana tammikuun alusta toiminut insinöörieverstiluutnantti Vesa Kivelä.

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen alaisen Räjähdekeskuksen neljä tuotantoyksikköä Suomessa testaavat kaikki maassamme valmistettavat ja ulkomailta ostetut aseet ja asejärjestelmät sekä ampuu koe-erät ampumatarviketoimituksista.

Räjähdekeskuksessa työskentelee noin 150 vakituista työntekijää sekä lisäksi noin 20 määräaikaista. Insinöörieverstiluutnantti Vesa Kivelän mukaan Ähtärissä työpaikkoja on noin 40, jotka sijoittuvat sekä tuotannolliselle että hallinnolliselle puolelle. Logistiikkalaitoksen alaisella Räjähdekeskuksella on toimintaa myös Haapajärvellä, Keuruulla ja Niinisalossa.

Mikko Savola vieraili ensi kertaa puolustusministerinä Ähtärissä ja esiintyi julkiselle sanalle yhdessä Logistiikkalaitoksen johtajan, kenraalimajuri Jari Mikkosen (kesk.) sekä insinöörieverstiluutnantti Vesa Kivelän kanssa, joka johtaa Logistiikkalaitoksen alaisen Räjähdekeskuksen Ähtärin yksikköä.

Kenraalimajuri Jari Mikkonen vahvistaa Räjähdekeskuksen resurssien ja samalla työntekijämäärän vahvistuvan tänä vuonna puolustusbudjetin kasvun myötä. Ähtäriinkin on luvassa kymmenisen uutta työpaikkaa. Henkilöstön lisäys liittyy oleellisesti Venäjän ja Ukrainan väliseen sotatilaan.

Savola pesti ministerinä alkoi suoraan ”syvästä päästä”

Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäen (oik.) mukaan Räjähdekeskuksen tulevaisuus työllistäjänä näyttää valoisammalta nyt kuin koskaan hänen työuransa aikana. Puolustusministeri Mikko Savola on myös tyytyväinen Logistiikkalaitoksen johtajan, kenraalimajuri Jari Mikkosen (2. vas.) toteamuksen lisätyöpaikoista alkavana vuonna. Vasemmalla Ähtärin yksikön johtaja insinöörieverstiluutnantti Vesa Kivelä.

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki vakuutti Räjähdekeskuksen Ähtärin tulevaisuuden vaikuttavan olevan valoisampi kuin koskaan niinä kymmenenä vuotena, jotka hän on ollut nykyisessä virassaan. Koska Suomen ulkoiset uhat arvioitiin 2000-luvun kahtena ensi vuosikymmenenä oleellisesti pienemmiksi, myöskään Räjähdekeskuksen Ähtärin tuotantokeskuksen tulevaisuus ei aina ole näyttänyt itsestään selvältä. Nyt on tilanne täysin toinen.

  • Suomen aiemmat 11 Ukrainaan toimittamaa asetukipakettia ovat olleet arvoltaan yhteensä vajaa 200 miljoonaa. Valmistelussa oleva uusin paketti on noin 400 miljoonan arvoinen, kertoi puolustusministeri Mikko Savola. Savola myönsi astuneensa uudessa virassaan todellakin suoraan ”syvään päähän”. Suomen Nato-hakemusprosessin myötä alkuvaiheen tehtävät ovat käsittäneet pääosin kontaktinpitoa ulkomaisten kollegoiden kanssa.

Logistiikkalaitoksen henkilökunnasta
90 prosenttia siviilityövoimaa

Räjähdekeskuksen asiakkaita ovat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen esikunnat ja joukko-osastot sekä eräät kotimaiset teollisuusyritykset. Räjähdekeskus testaa kaikki Suomessa valmistettavat ja ulkomailta ostetut aseet ja asejärjestelmät ennen niiden käyttöönottoa tai varastointia sekä ampuu koe-erät ampumatarviketoimituksista.

  • Puolustusvoimien Logistiikkalaitos, jonka osa Räjähdekeskus on, käyttää puolustusvoimien budjetista noin 75 prosenttia. Sen palveluksessa on noin 2300 henkeä eri puolilla maata. Työvoimasta noin 90 prosenttia on siviilihenkilökuntaa. Logistiikkalaitoksen esikunta sijaitsee Tampereella, tarkentaa kenraalimajuri Jari Mikkonen.

Teksti ja kuvat: Jouko Siirilä


JÄTÄ KOMMENTTI