Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden kaupungin keskustaa

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 27.2.2023

 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaluonnokseen 2050 annettiin eräitä huomioita. Kaavamerkintöihin esitetään täydennettäväksi joitakin puuttuvia merkintöjä. Muita esityksiä ovat Vt18 liikenneturvallisuuden kehittäminen edelleen, kevyen liikenteen väylän lisääminen Tuurin ja Alavuden Aseman välille, esitykset virkistyksen ja matkailun vyöhykkeen laajentamiseen Alavuden alueelle, sekä Ähtäri-Alavus-Seinäjoki kehittämisvyöhykkeen lisääminen maakuntakaavaan.

 Luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi Alavuden kaupunki korostaa lausunnossaan poikittaisliikenteen kehittämistä eri tavoin: Vt18 kehittämällä, alemman tieverkoston kunnossa pidolla ja ratayhteyksiä parantamalla. Näitä on perusteltu ja esitetty Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

 Työllisyyden kuntakokeilun sopimusta jatkettiin vuoden 2024 loppuun. Työllisyyden palveluiden siirtymistä kuntiin koskeva lainsäädäntö on tulossa voimaan vuoden 2025 alusta, ja lakia kuntakokeilusta on jatkettu siihen saakka.

 Alavuden kaupunkikeskustaan päätettiin laatia kaavarunko. Nyt aloitettavan työn tavoitteena on säilyttää olemassa oleva palvelurakenne ja luoda mahdollisuuksia uusille toimijoille ja toiminnoille sekä vahvistaa Alavudenjärven ja keskustakorttelien yhteyttä. Kaavarunko ei ole oikeusvaikutteinen, mutta siinä esitetyt linjaukset toimivat pohjana tulevalle asemakaavoitukselle, ja työ kokoaa yhteen tulevaan asemakaavoitukseen vaadittavat selvitykset ja muut dokumentit.

Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet ajalta 16.9.-31.12. käsiteltiin valtuustolle esitettäväksi. Aloitteita oli vain yksi valtuustoaloite, joka koski Koillis-Satakunnan sähkön myyntiä.

Alavuden Vuokra-asunnot Oy:lle myönnettiin tilapäislaina eräiden järjestelyjen ajaksi. Lainan korko on markkinaehtoinen, ja lainan vakuudeksi kaupunki saa vastaavat panttikirjat.

Varhaiskasvatuksen opetushenkilöiden paikallisesta OVTES:n mukaisesta järjestelyerästä on sovittu yksimielisesti. Korotukset ovat 6,74 – 35 €/kk.

Osana eduskuntavaalien 2023 valmistelua kaupunginhallitus valtuutti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tarvittaessa täydentämään vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoa.


 

JÄTÄ KOMMENTTI