Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden kaupungin keskustaa

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 28.8.2023

Kaupunginhallitus käsitteli viimeiset tarkennukset useasta eri osiosta muodostuvan elinvoimaohjelmaan. Käsittelyssä tarkennettiin kiteytyksenä esitettyjä nostoja aktiivisen arjen, työn, osaamisen ja yrittämisen polkujen, monimuotoisen työn ja asumisen sekä yrittämisen ympäristöjen teemoissa.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa sopimusta Etelä-Pohjanmaan yrittäjien omistajanvaihdospalveluista. Palvelua on tarjottu jo pitkään Yrittäjäyhdistyksen, kuntien ja elinkeinoyhtiöiden yhteistyönä. Omistajanvaihdosten edistäminen ja yrittäjien neuvonta nähdään tärkeänä myös tulevaisuudessa.

Samoin hallitus hyväksyi jatkettavaksi sopimuksen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa, koskien kustannusten jakamista erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2022 arviointikertomuksesta valtuustolle annettavat vastaukset, ja esittää ne valtuustolle.

Palvelukorttelin suunnittelun jatkamisen linjauksista päätettiin valtuuston 15.5.2023 tekemää päätöstä noudatellen. Suunnitteluratkaisussa on etsitty hyvinvointialueen kanssa molempien tarpeiden mukaista ratkaisua.

Kaupunginhallitus käsitteli osavuosikatsauksen, määrärahamuutoksia ja vuoden 2024 talousarvion valmisteluraamin. Osavuosikatsauksessa todettiin, että toisen vuosineljänneksen talous on edennyt hyvin suunnitellusti ja ylijäämäisenä. Edelleen on kuitenkin huomioitava, että verotuloissa näkyy edelleen sote-uudistuksen myötä muuttuneen verotuksen johdosta alkuvuoden korkeampia verotuloja, ns. verohäntiä, jotka tulevat loppuvuodesta jäämään pois.  Määrärahamuutoksissa suurin vaikutus on ollut keväällä 2023 täsmentyneellä kunta-alan palkkasopimuksella.


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI