Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 4.12.2023.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän tilinpäätöksen 1.1. – 30.6.2023 ja loppuselvityksen sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen ja raportin loppuselvityksestä, ja toimitti ne edelleen valtuustolle.

Kaupunki on myynyt yhden osakehuoneiston sekä metsätilan. Näiden kauppakirjat hyväksyttiin.

Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta asetettiin vuoden 2024 presidentinvaaleihin ja EU-vaaleihin.

Kaupunginhallitus päätti saattaa valtuustolle tiedoksi tarkastuslautakunnan toimittamat vuoden 2023 sidonnaisilmoitukset.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 2023 sekä käsitteli määrärahojen 2. muutoksen vuoden 2023 talousarvioon. Määrärahamuutoksista merkittävimmät perustuivat KuusSoTe-kuntayhtymän purkautumisen kirjauksiin, korkomenoihin, suunnittelukustannusten kirjauksen jaksotukseen ja yksityisteiden hoitokustannuksiin. Tilapäisen suojelun kulut aiheuttivat määrärahan ylityksiä mutta myös vastaavan summan kustannusten korvauksia.

Kaupunginhallitus päätti talousarvioesityksestään ja jättää sen valtuustolle käsiteltäväksi.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI