Alavus hakee talouden tasapainoa eteenpäin katsoen – Ja uutta talousjohtajaa

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Tulevat vuodet ovat kuntataloudessa haasteellisia ja tämä näkyy myös Alavudella. Sote-uudistus on muuttanut kuntien rahoitusasemaa ja talouden asetelmat ovat hyvin erilaiset kuin aiemmin. Kuntien rakenteissa ja sen myötä käyttötaloudessa keskeisin kokonaisuus on sivistys-palvelut.

Alavuden kaupungin talousarvion valmistelu on tänä syksynä ollut erityisen haastavaa ja kaupunginhallituksen ja valtuuston eri tilaisuuksissa sekä toimialoilla on tehty kovaa työtä etsien säästöjä ja keinoja, joilla alijäämää saataisiin katetuksi ja talous tasapainoon.

Valmistelluilla toimenpiteillä turvataan palvelut

Alavuden kaupunginhallituksen valtuustolle esittämässä vuoden 2024 talousarviossa on negatiivinen suunta, mutta yhteisillä toimilla on onnistuttu merkittävästi vähentämään alijäämää.

Alavuden kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki

”Alijäämää on katettavana sen verran paljon, että se tulee väistämättä näkymään ympäristössä ja palvelutasossa jonkin verran. Kaikkien tavoitteena on tietysti, että asukkaiden palvelut pysyisivät laadukkaina ja mahdollisimman hyvällä tasolla. On kuitenkin selvää, että rakenteelliset uudistukset ja toiminnan muutokset ovat tarpeen tulevina vuosina myös ikärakenteen muutoksen vuoksi”, kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki toteaa.

Alavuden kaupungin taloudelle vuosi 2024 on erityisen vaikea johtuen sote-uudistuksen vuoksi merkittävästi vähenevistä valtionosuuksista ja verotuloista. Lisäksi kasvaneet kustannukset ja heikentyneet rahoitustuotot vaikuttavat talouteen negatiivisesti. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.11.2023 veroprosentin noston 8,61 prosentista 9,6 prosenttiin. Tämä lisää vuoden 2024 verotuloja noin 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi yhteistyössä on suunniteltu toteutettavia säästötoimenpiteitä koko kaupungin tasolla.

”Tiedämme, että niin kaupungin päättäjät, henkilöstö kuin kuntalaisetkin ymmärtävät, miten poikkeuksellisessa tilanteessa elämme. Vastuullisella ja aktiivisella talouden hoitamisella sekä kompromisseja tehden pärjäämme,” Heinämäki jatkaa.

Investointien taso laskee suunnitelmallisesti

Alavuden kaupunki varautuu hyvinvointialueen sote-keskuksen rakentamiseen ja on tehnyt valmisteluja mahdollistaakseen hankkeen hyvän etenemisen. Viime vuosina tehtyjen investointien keskittyessä jäteveden puhdistamoon, Kunto-Lutran remonttiin ja Tervanallen laajennukseen, vuoden 2024 investoinnit kohdistuvat infran ylläpitoon ja uudistamiseen, sisältäen asemakaavan ja keskusta-alueen kaavarungon mukaiset infra- ja liikennejärjestelyt.

Sote-keskus ja sen yhteyteen suunnitellut kaupungin toimitilat eivät muodosta kaupungin investointia, eikä kaupungilta edellytetä niiden rakennusaikaista rahoitusta. Näin ollen investointimäärä putoaa olennaisesti ja mikäli maailmantalous kehittyy suotuisampaan suuntaan, myös kaupungin lainamäärän kasvu saadaan taittumaan.

Työllisyys vahvana painopisteenä

Alavuden työttömyysaste on pysynyt alhaisena, mutta heikentymisen mahdollisuus on näkyvissä. Vuoden 2025 alusta voimaan tuleva työllisyyspalveluiden uudistus korostaa kaupungin vastuuta työttömyyden pitkittyessä ja työllisyyden palvelut ovatkin yksi vuoden 2024 kehityskohteista. Alavus on mukana kymmenen kunnan muodostamassa työllisyysalueessa (Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Soini, Vimpeli ja Ähtäri), jonka organisoitumismuotona tulee olemaan tarkoitusta varten perustettu Kuntayhtymä Kymppi. Uudistus on merkittävä ja tuo lisää mahdollisuuksia edistää alueen työllisyyttä ja elinvoimaa.

Alavuden talousjohtajaksi haki yksitoista henkilöä

 Alavuden kaupungin talousjohtajan virka on ollut haettavana 4.12.2023 klo 12 saakka. Virkaan jätettiin määräaikaan mennessä 11 hakemusta. Talousjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä käy hakemukset läpi ja päättää haastatteluun kutsuttavat 4.12.2023 illalla.

Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi joulukuun puolivälissä.

 Alavuden talousjohtajan virkaa ovat hakeneet:

 Kinnunen Raisa, Kohonen Aki, Laulajainen Tuija, Nokua-Keisanen Eveliina, Ollila Outi, Peltomäki Juha, Rantakangas Eveliina, Rautiainen Markku, Sillanpää Mika, Soukka Sirpa, Vahteala Antti-Jussi

Haastattelujen jälkeen mahdollisesti nimetään hakijoita henkilöarviointiin.

Kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki odottaa haastatteluja mielenkiinnolla: ”Saimme monta hyvää hakemusta, ja oli ilahduttavaa nähdä, että Alavuden talousjohtajan virka kiinnostaa. Useilla hakijoilla oli hyvin kattava ja monipuolinen talousosaamisen tausta, mikä on aina hyväksi laaja-alaisessa tehtävässä.”

Ulla Björn

Maanantaina 4.12.2023 klo 16 päättyi myös hakuaika Alavuden kaupunkikonsernin tytäryhtiön Alavuden Kehitys Oy:n yritysasiantuntijan tehtävään. ”Tehtävään saapui määräaikaan mennessä kolmisenkymmentä hakemusta. Alavuden Kehitys Oy:n hallituksen nimeämä haastattelutyöryhmä kokoontuu tällä viikolla ja päättää jatkosta. Yhtiön hallituksen asettama tavoite on, että uusi yritysasiantuntija ottaa tehtävän vastaan tammikuussa tai sopimuksen mukaan”, kertoo Alavuden Kehityksen toimitusjohtaja Ulla Björn.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI