Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskusta ilmasta käsin

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 22.1.2024

Alavuden kaupunki antoi lausunnot Palopättäränmäen, Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan tuulipuistoalueiden osayleiskaavaluonnoksi. Kaupunki edellyttää TV-lähetysten, puhelin- ja tietoverkkoyhteyksien turvaamista, ja edellyttää kolmen kilometrin suojavyöhykettä tuulivoimalan ja asutuksen väliin. Mahdolliset alueella olevat ulkoilureitit tulee huomioida riittävin turvaetäisyyksin.

Kaupunginhallitus valitsi talousjohtajan virkaan vt. hallintojohtaja Antti-Jussi Vahtealan.

Valtionosuuspäätökset vuodelle 2024 merkittiin tiedoksi ja päätettiin, ettei päätökseen haeta oikaisua. Stipendirahastojen korko päätettiin määrittää 5% vuosituoton mukaiseksi.

Kaupunginhallitus palautti kiinteistökaupan jatkovalmisteluun.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki osallistuu Kymppi-alueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edistämisen hankkeeseen vuosina 2024-2025. Hankkeen Etelä-Pohjanmaan liitolta haettava osuus on 80% ja osallistuvien kuntien osuus yhteensä 20%.


 

JÄTÄ KOMMENTTI