Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 7.12.2021

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma käsiteltiin. Talousarvio on laadittu entisen veroprosentin tasolla, ja merkittävänä päätöksenä onkin ollut purkaa aiemmin kertynyttä yli 20 Milj € ylijäämää sen sijaan että olisi korotettu veroja tai asukkaiden maksuja.

Näin ollen talousarvio on 1,3 Milj € alijäämäinen. Talousarviossa varaudutaan yli 9 Milj € nettoinvestointeihin, joista jätevedenpuhdistamon ja Kunto-Lutran remontit ovat suurimpia yksittäisiä. Myös päiväkoti Tervanallen laajennukseen varaudutaan. Lainakanta on vuoden lopussa n 53 Milj €.

Päätettiin käynnistää Hemmingin alueen asemakaavan muutos, jolla mahdollistetaan Aseman uuden päiväkodin rakentaminen.

Alavuden kaupunki on jo vuodesta 2010 yhdessä Kurikan ja Lapuan kaupunkien sekä Kuortaneen kunnan kanssa tehnyt Kestävät kunnat -yhteistyötä. Alavuden kaupunki on laatinut myös oman Kestävän kehityksen ohjelman sekä sitä konkretisoivan toimenpideohjelman. Nyt on kuntien yhteistyönä laadittu Ilmastostrategia 2030. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle sen hyväksymistä.

Alavuden kaupunki on yhteistoimintasopimuksen perusteella vastannut myös Ähtärin kaupungin maaseutuhallinnon tehtävistä aina vuodesta 2013 alkaen. Nyt on tullut tarve päivittää sopimusta henkilömuutosten vuoksi. Hallitus esittää valtuustolle päivitetyn sopimuksen hyväksymistä.

Kaupunginhallitus nimesi edustajia eri tehtäviin. Yhtymäkokousedustajiksi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 17.12.2021 nimettiin Ari Hakola ja Petri Juurakko (varalla Susanna Laitila ja Pentti Ahopelto. Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän kiinteistötoimikuntaan edustajaksi nimettiin Lasse Anttila. Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmään nimettiin Lasse Anttila.

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin tulos: ehdokaslista 2 Suomen Keskusta 5 ääntä (äänimäärä 5670), ehdokaslista Perussuomalaiset 4 ääntä (äänimäärä 4536) ja ehdokaslista 9 Kansallinen Kokoomus 1 ääni (äänimäärä 1134)).

Tarkastuslautakunta on käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset 2021 ja hallitus päätti toimittaa ne valtuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti kokousaikatauluistaan, ja esittää valtuustolle valtuuston kokouksen ohjeellisen kokousaikataulun hyväksymistä.

Alavus-on-asukkaitaan varten

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI