EPSHP |Etelä-Pohjanmaa jatkaa leviämisalueena – 50 henkilön kokoontumisrajoitukset voimassa

0

7.12.2021 kokoontunut Nyrkki totesi epidemiologisten kriteerien säilyneen ennallaan ja  Etelä-Pohjanmaan jatkavan koronapandemian leviämisalueena.

Alueella on voimassa aluehallintoviraston määräämä kokoontumisrajoitus, joka kieltää kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 6.12.2021–5.1.2022.

Vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille toiminnanharjoittaja voi ottaa käyttöön KORONAPASSIN. Tällöin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Koronapassia voidaan edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin menneellä viikolla 160 uutta koronavirustartuntaa. Edellisellä viikolla tartuntoja todettiin 190. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 2950. 14 vuorokauden ilmaantuvuus on edelleen varsin korkealla 182,9 / 100 000 asukasta, rokottamattomien yli 12-vuotiaiden osalta 801 / 100 000.

Tartunnoista hieman yli puolet (53 %) oli perhepiirin tartuntoja. Lisäksi tartuntoja on tullut koulusta (13 %) sekä jonkin verran myös kavereilta, sukulaisilta tai tuttavilta sekä sote-yksiköistä. Epäselväksi jääneiden tartunnanlähteiden osuus on laskenut ollen nyt 10 %.

Positiivisten koronatestien osuus on niin ikään laskenut hivenen viime viikosta ja on nyt 4,2 %.

Sairastuneista viimeviikkoista useampi, 68 %, oli jo karanteenissa tartunnan tullessa ilmi. 

Erikoissairaanhoidossa on viisi koronapotilasta. Terveyskeskuksen vuodeosastoilla ei ole tällä hetkellä koronapotilaita. 

Etelä-Pohjanmaa on nyt Suomen sairaanhoitopiireistä ainoa, jossa ei ole vielä saavutettu 80 % rokotuskattavuutta 2. koronarokoteannosten osalta.

Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus yli 12-vuotiaiden osalta: 84,5 % on saanut 1. rokotuksen ja 79,2 % myös 2. rokotuksen.  3. rokotusannoksen on saanut 7,9 % alueen yli 12-vuotiaista.

Koko Suomessa yli 12-vuotiaista 87,0 % on saanut 1. rokotuksen ja 82,2 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 7,5 % yli 12-vuotiaista.

Viime viikolla otettiin yhteensä 4010 covid-19-näytettä, keskimäärin 536 näytettä per päivä. Keskimääräinen viive pyynnöstä tulokseen on 20,3 tuntia. 

Aluehallintoviraston määräykset:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. 

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.

Määräys on voimassa ajalla 6.12.2021–5.1.2022.

Nyrkin suositukset

1.  Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksia tulee järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti. Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa. 

Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista voi pitää esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

2.  Suositukset koulujen ja oppilaitosten joulu- ja valmistujaisjuhliin

Tämänhetkisen Covid-19-tilannekuvan valossa Nyrkki suosittelee seuraavaa: 

Opetuksenjärjestäjä linjaa tulevien juhlien järjestämisen kunta-/oppilaitoskohtaisesti hyödyntäen kokemuksia erilaisista juhlien järjestämistavoista, kuten muun muassa ulkoilmatilaisuudet, hybriditilaisuudet, etäyhteyksillä järjestettävät tilaisuudet, isoissa tiloissa järjestettävät tilaisuudet sekä luokkakohtaiset tilaisuudet.

Juhlaa järjestettäessä tulee huomioida aluehallintoviraston antamat määräykset sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia koskien.

3.  Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Ryhmäliikuntaa,  ottelu- ja kilpailutoimintaa sekä muuta ryhmäharrastustoimintaa suositellaan toteutettavaksi terveysturvallisin käytännöin lähikontakteja välttäen.

Lapset ja nuoret: Lapset ja nuoret voivat harjoitella lajinomaisesti. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

On tärkeää, että harrastustoimintaan osallistutaan vain oireettomana. Toiminnassa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta.

4,  Etätyösuositus 

Etätyösuositus on voimassa alueella 31.12.2021 saakka.

Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen. Työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä.

5.  Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Erikoissairaanhoidossa vierailuja rajoitetaan siten, että vierailut on sallittu ainoastaan erityistilanteissa, kuten vakavasti sairaiden tai saattohoitoa saavien potilaiden luona.

6.  Maskisuositus

Alueen epidemiologisen tilanteen vuoksi suositellaan laajaa maskin käyttöä sekä rokottamattomille että rokotetuille 12 vuotta täyttäneille seuraavissa tilanteissa:

  • Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.
  • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
  • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
  • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa sekä vierailtaesssa että työskennellessä. 

Seuraava alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin kokous järjestetään maanantaina 13.12.2021

 


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI