Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

1
Kaupungintalo ALAVUS (Kuva: Santeri Viinamäki)

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 29.3.2021

Alavuden tilinpäätös vuodelta 2020 jäi 1,1 miljoonaa ylijäämäiseksi, koko konsernin osalta yhteensä 2,1 miljoonaa. Tulos on osoitus siitä, että kaupunki kykenee toimimaan ja reagoimaan hyvinkin muuttuvissa tilanteissa. Yritysten toiminta pysyi vaikeassa tilanteessa hyvällä tasolla, ja kevään työttömyyskuopasta noustiin kesän ja syksyn aikana nopeasti. Hyvä tulos perustuu myös valtion koronatukiin, joita ei voida olettaa jatkossa saatavan. Tulevaisuudessa on varauduttava vaikeisiin aikoihin.

Nuorten kesätyöllistämiseen päätettiin osoittaa tukea 250€/ nuori kesäkaudella 2021. Tämä on enemmän kuin vakiintunut 150 €. Korotuksella pyritään turvaamaan koronan vaikutuksista huolimatta nuorille kesätöitä.

Alavuden Vuokra-asunnoille myönnettiin tilapäislaina ja korotettiin konsernitilin luottolimiittiä. Vuokra-asuntojen käyttöaste on erittäin korkea, 94-95%, ja kannattavuus hyvä. Tilapäislaina liittyy pitkäaikaisiin rahoitusjärjestelyihin, ja luottolimiitin nostolla turvataan mahdollisuus asuntojen pikaisten korjausten käynnistämiseen. Käytäntönä on nyttemmin, että pitkäaikaisen vuokrasuhteen päättyessä asunto aina remontoidaan ennen uudelleenvuokrausta. Näin pidetään asuntokanta kokonaisuudessaan hyvässä kunnossa, mutta remontit voivat myös satunnaisesti kasautua.

Kaupunginhallitus kuuli kiinteistöpäällikön tilannekatsauksen Tervanallen päiväkodin laajennuksen suunnittelusta, ja kävi asiasta evästyskeskustelun. Talousarviovalmistelun yhteydessä todettiin, että Alavudella varhaiskasvatuspaikkojen tarve on lisääntynyt ja lakimuutosten vuoksi ryhmäkoko pienentynyt. Tämä on johtanut uusien ryhmisten perustamiseen kaupungin keskustaan, usein nopeallakin aikataululla. Laajentamalla Tervanallen päiväkotia ryhmisten toimintaa voitaisiin siirtää päiväkotiryhmiksi. Talousarviossa varattiin tähän tarkoitukseen 750 000 € vuosille 2021 ja 2022.

Kaupunginhallitus hyväksyi joukon työehtosopimusten mukaisia palkkojen järjestelyerien kohdennuksia. Kohdennukset on neuvoteltu pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Järjestelyerillä pyritään tasapainottamaan palkkausta.

Henkilöstöraportin mukaan henkilöstön keski-ikä on alentunut muutamia kuukausia, ja terveysperusteisten poissaolojen osuus työajasta oli hivenen laskenut edellisestä vuodesta. Kaupungin työntekijöiden lukumäärä on vuonna 2020 yhteensä 651 henkilöä, missä on kahdeksan henkilön lisäystä edellisvuodesta. Lisäys on kohdistunut erityisesti määräaikaisiin henkilöihin, ja määräaikaisia projektityöntekijöitä on huomattava määrä. Tähän vaikuttaa mm. koronan vuoksi myönnetyt kohdennetut valtionavustukset, joiden käyttö on tukiehdoissa osoitettu lasten ja nuorten tukemiseen lisähenkilöstöllä.

Kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat vahvistettiin: Alavuden lukio, Elinkeinotalo ja Töysä-talo. Ennakkoäänestys Kulttuurikeskuksella ja Töysä-talossa järjestetään nyt kahden viikon pituisena 26.5.-8.6.2021. Äänestyspaikat ja -ajat merkitään kunkin äänioikeutetun saamaan ilmoitukseen.

Ilmoitusasioissa todettiin mm. että Alavuden kaupunki on jättänyt lausunnon Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta. Kaupunki tukee suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä, ja kolmen maakunnan yhteisessä kehittämisryhmässä kehitettäväksi valittua VT18 tielinjausta nykyisen pohjalta.

Kaupunki uusii teleoperaattoripalvelunsa, ja palvelun tuottaja vaihtuu Elisasta Teliaksi. Vaihdos johtuu KL Kuntahankintojen kilpailuttaman hankintapäätöksen perumisesta markkinaoikeuden päätöksellä.


 

Monologi PUUHISSA

1 KOMMENTTI

  1. Vesa on hyvällä asialla tässä hotellikaupassa. Olisin kyllä kelpuuttanut hotellirakennuksen kaupungintaloksikin, mutta eteläpohjalaiset tarvitsevat SUURTA ja KOMIAA.

Vastaa käyttäjälle Mikko Paavola Peruuta kommentointi