Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 29.3. muun muassa seuraavasti:

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2020
Kunnanhallitus esittää henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2020 tarkastuslautakunnalle käsiteltäväksi ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Hyväksyttiin.

TILINPÄÄTÖS 2020
Kunnanhallitus päättää esittää tilikauden 2020 tuloksen 1.240.913,36 € käsittelystä seuraavaa:
1. tilinpäätösvuoden 2020 ylijäämä 1.240.913,36 € siirretään aikaisempien
vuosien yli-/ali jäämätilille,
2. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
3. antaa valtuudet mahdollisten teknisten korjausten tekemiseen ja
4. saattaa tilinpäätöksen 2020 ja toimintakertomuksen 2020, joka sisältää esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä, tarkastuslautakunnalle ja edelleen kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.
Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMINEN / VIMPELIN VUOKRA-ASUNNOT OY
Kunnanhallitus päättää vapauttaa Vimpelin Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistöverosta vuodelta 2021.
Hyväksyttiin.

NUORISOVALTUUSTON ALOITE / OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN KUNNAN TOIMINTAAN
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi aloitteen käsittelyvaiheen.
Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITE / VUOKRAUSASTEEN PARANTAMINEN
Kunnanhallitus toteaa, että asukasluvun, kunnan kehittäminen sekä myös vuokrausasteen parantaminen on jatkuvaa työtä pienissä Vimpelin kokoisissa kunnissa. Vuokra-asunnot on Vimpelissä pääosin rakennettu 70 – 90 –
luvuilla ja niiden peruskorjausta toteutetaan ohjelman mukaisesti. Viimeisimmät kunnan ostamat osakkeet ovat hinnaltaan tai rahoitusrakenteeltaan kunnalle tällä hetkellä tappiollisia.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloitteen käsittelyvaihe merkitään tiedoksi.
Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITE/ YRITTÄJIEN TUKEMINEN POIKKEUSOLOISSA
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite merkitään loppuun käsitellyksi.
Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITE / HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN MAHDOLLINEN KILPAILUTUS
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloitteen käsittelyvaihe merkitään tiedoksi.
Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITE / KOTIIN TARJOTTAVAT PALVELUT MYÖS TOISELLE KOTONA ASUVALLE IKÄIHMISELLE
Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta ei ole käsitellyt aloitetta, joten kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloitteen käsittelyvaihe merkitään tiedoksi.
Hyväksyttiin.

MÄÄRÄALAN MYYNTI / VIMPELIN LÄMPÖ OY
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1) Vimpelin kunta myy Vimpelin Lämpö Oy:lle määräalan 2,31 ha Vimpelin kunnan Vimpelin kylässä olevasta Kettula-nimisestä tilasta (934-404-4-319).
2) Määräalalla oleva puusto ei sisälly kauppaan vaan se jää myyjälle
3) Kauppahinta on 2 000 euroa.
4) Omistusoikeus siirtyy sen jälkeen, kun kunnanvaltuuston kauppaa koskeva päätös on saanut lainvoiman ja kauppahinta on maksettu. Hallintaoikeus voidaan siirtää jo aikaisemmin, mikäli kauppakirja on ostajasta johtuvasta syystä tarpeen allekirjoittaa ennen kunnanvaltuuston päätöksen lainvoimaisuutta ja omistusoikeuden siirtymistä
5) kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään muista kaupan ehdoista ja hyväksymään laadittavan kauppakirjan.
Hyväksyttiin.

KUNTALAISALOITE / KIVIPELTO – MÄNNIKKÖTIE 7421
Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tietoon saatetuksi ja toteaa seuraavaa:
Kunnanhallitus on lähettänyt maantien 7421 kunnosta ja talvihoidosta kirjeen tammikuussa 2018, johon Ely antoi vastuksen 30.1.2018, ettei näe hoitoluokan nostolle perustetta ja kuljetusyrityksiä on ohjeistettu reittivalinnasta.
Keväällä 2021 Ely on pyytänyt lausuntoa Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmä-suunnitelmasta. Seutukuntien yhteisessä lausunnossa painotettiin mm. teiden kunnossapidon ja korjausten tarpeellisuutta.
Aloite on erittäin tärkeä ja vuoden aikana on tarkoituksena tavata ja olla yhteydessä kaikkiin alueen kansanedustajiin ja keskustella muiden aiheiden ohella myös maantien 7421 –kunnosta ja parantamisesta.
Hyväksyttiin.

EUROSTERI II -HALLI
Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan Vimpelin kunta / Eurosteri Oy.
HAKEMUS LIIKETILAN VUOKRASTA / IRTISANOMISAJASTA
Kunnanhallitus päättää, että yrittäjän kanssa neuvotellaan järjestelyistä:
– mahdollisuus osittain purkaa vuokrasopimus osasta nyt vuokrattua toimitilaa
– mahdollisuus pitempään maksuohjelmaan
– mahdollisuus lyhyempään yhden kuukauden irtisanomisaikaan koko vuokratusta tilasta
Hyväksyttiin.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
Kunnanjohtaja kertoi perusturvajohtajan hakuprosessista, meneillään olevasta tonttikampanjasta ja valmistelussa olevasta kuntastrategiasta


 

JÄTÄ KOMMENTTI