Alavuden kaupunginhallitus | Tuloveroprosentti 8,61

0
Alavuden keskusta ilmasta käsin

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 7.11.2022

Sote-uudistuksen voimaantulosta johtuen kunnat eivät voi vuodelle 2023 määritellä tuloverojen tasoa uudelleen, vaan se määritellään vuoden 2022 tasosta vähentämällä valtioneuvoston määrittelemä osuus sote-palvelujen järjestämiseksi. Alavuden kaupungin tuloveroprosentti vuodelle 2022 on 21,25 %.  Toteutettavan muutoksen jälkeen tuloveroprosentiksi vuodelle 2023 muodostuu 8,61%.  Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöveroprosentteja nostetaan lähemmäksi maakunnan tasoa: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,99 (0,95), vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,51 (0,41) ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,21 (1,10).  

 Kaupunginhallitus käsitteli osavuosikatsauksen. Käyttötalous on toteutunut edelleen inflaatiosta huolimatta melko hyvin talousarviota noudatellen. Joittenkin palvelualueiden kohdealla kohonneet hinnat näkyvät talousarvion toteutumavertailussa merkittävinäkin ylityksinä ajankohtaan nähden. Sen sijaan verotulojen hyvä kehitys on jatkunut.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää palvelukorttelin kiinteistöyhtiön perustamisen. Sote-keskuksen ja siihen liittyvien yksityisten ja julkisten toimitilojen rakentamiseksi on tarpeen muodostaa kiinteistöyhtö, jolle siirtyy uuden asemakaavan mukainen sote-keskuksen tontti.

Tuurin matkailupalvelualueen asemakaava on ollut nähtävänä, ja siitä saatiin neljä lausuntoa, kirjallisia muistutuksia ei jätetty. Lausuntojen johdosta kaavaan on tehty vähäisiä muutoksia.  Samoin Töysän alueen järvien rantaosayleiskaavoitus / Alavuden rantaosayleiskaava 3 on ollut nähtävillä, ja siitä saatiin kahdeksan lausuntoa. Kirjallisia muistutuksia ei jätetty. Maanomistajilta saatiin neljä yhteydenottoa koskien rakennusoikeuden määrää, rakennuspaikkojen sijainta sekä käyttötarkoitusta. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksista tehtyjen lausuntojen vastineet sekä pienet tarkennukset karvakarttoihin, ja esittää valtuustolle kaavojen hyväksymistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan ympäristöterveydenhuollon uudelleen organisointia koskevan yhteistoimintasopimuksen uusimisen, sekä Lakeuden jätelautakunnan yhteistoimintasopimuksen päivittämisen.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Kuussoten purkaminen palautuu valmisteluun, koska neuvottelutulos ei ehtinyt valmistua.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutoksen kaupungin henkilöstön henkilöstöetuihin ja rekrytointitukeen. (Tarkemmin alempana)

Alavuden kaupungille tuore tapa palkita uusia työntekijöitä: vähintään kaksi viikkoa lomaa

Alavuden kaupunkistrategian yksi tavoite on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöeduilla Alavuden kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä hyvinvointia ja tukea työssä jaksamista. Lisäksi kaupungin yhtenä henkilöstöpoliittisena linjauksena on olla houkutteleva työnantaja.

Jo nyt ja jatkossa vielä enemmän kaupungit kilpailevat työntekijöistä muiden työpaikkojen kanssa. Alavuden kaupunki ottaa marraskuun alusta alkaen käyttöön uusia kannustavia ja kilpailukykyisiä henkilöstöetuja, joista yksi on uusien työntekijöiden kahden viikon palkallisen loman takuu ensimmäisenä lomanmääräytymisvuonna. Tämä ns. takuuloma koskee kaikkia ammattiryhmiä paitsi opettajia.

Palkallisen loman takuulla halutaan tukea uuden työntekijän hyvinvointia ja sitoutumista. Alkuvuodesta tai keväällä työssä aloittava uusi työntekijä ei usein ehdi ansaita kuin muutamia lomapäiviä, mikä johtaa pitkään työskentelyjaksoon ilman lomaa. Uuteen työhön ja työyhteisöön sopeutuminen vaatii aina paljon panostamista, joten oman vapaa-ajan antaminen on myös tapa huolehtia uuden työntekijän jaksamisesta.

Palkallisen loman takuulla täydennetään ansaittuja lomapäiviä siten, että uusi työntekijä saa vähintään kaksi viikkoa lomaa. Jos uusi työntekijä aloittaa kaupungin palveluksessa esimerkiksi 1.1.2023, on lomakertymä ajalla 1.1.-31.3. kuusi päivää. Tällöin työnantaja maksaa lisäksi palkan neljältä lomapäivältä ja näin uudella työntekijällä on kesällä 10 päivää palkallista lomaa. Uusi etuus tulee osaksi jo kaupungin aiemmin olemassa olevia henkilöstöetuuksia mm. osaamisen kehittämiseen, hyvinvointiin ja merkkipäiviin liittyen.

Työhyvinvointiryhmä keskeisessä roolissa

Alavuden kaupungin palveluksessa on noin 600 eri alan ammattilaista, joten kaupunki on alueen merkittävä työllistäjä. Kaupungin hiljattain hyväksytyn uuden henkilöstöohjelman kantavana teemana on osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstöohjelman yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on työhyvinvointiryhmän toiminta, joka edistää työhyvinvoinnin rakentumista koko kaupunkiorganisaatiossa.

Työhyvinvointiryhmä kokoontuu säännöllisesti ja organisoi mm. henkilökuntatilaisuuksia ja koulutuksia sekä kehittää henkilöstöetuuksia työntekijöiden ajatuksia kuunnellen. Työhyvinvointiryhmä sekä muut työn tekemistä tukevat toimintatavat ovat hyviä työkaluja myös kaupungin työnantajakuvan vahvistamiseen; positiivinen työnantajakuva kumpuaa aina hyvinvoivasta työyhteisöstä.

”Olemme uudistetussa henkilöstöohjelmassamme nostaneet osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön tärkeimmäksi vahvuudeksemme ja kilpailueduksemme. Työntekijöidemme varaan perustuu kaikkien palveluidemme ja toimintojemme laatu,” toteaa henkilöstöjohtaja Sari Helander.


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI