Nyrkki linjasi sote-ammattilaisten maskisuosituksia ja käsitteli Paxlovid-lääkkeen käyttöä

0
Sairaalanmäki ilmakuva

Riskiryhmiin kuuluvan on tärkeää ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, mikäli epäilee koronatartuntaa. Koronalääke tulee aloittaa mahdollisimman pian tartunnan toteamisen jälkeen.

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki päätti 7.11. järjestetyssä kokouksessaan päivittää sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien maskisuosituksia.

Yleisestä maskinkäytöstä voidaan luopua sellaisissa sote-yksiköissä, joissa asioi pääsääntöisesti terveitä, riskiryhmiin kuulumattomia henkilöitä. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi aikuisten työ- ja päivätoiminta, lastensuojelu ja kouluterveydenhuolto sekä muu näihin rinnastettava toiminta.

Sote-työntekijöiden henkilöstön välisissä kontakteissa maskisuosituksesta on luovuttu jo aiemmin. Nyrkki linjasi, että maskisuosituksesta voidaan luopua myös sairaaloiden ja hoitolaitosten käytävillä, koska niissä kontaktit ovat lyhytaikaisia.

Oman harkinnan mukaan jokainen työntekijä voi toki edelleen jatkaa maskinkäyttöä. Mikäli sote-yksikössä todetaan epidemia, tai työntekijä on altistunut koronavirukselle, suojainkäytännöistä ohjeistetaan erikseen.

Kansalaisille suunnatut maskisuositukset Nyrkki piti ennallaan.

Nyrkki kävi keskustelun Paxlovid®-lääkkeestä, jota käytetään tiettyihin riskiryhmiin kuuluville aikuisille koronataudin hoitoon. EPSHP:n kotisivuilta voi tarkistaa, kuuluuko riskiryhmiin. Näihin kuuluvat mm. elin- tai kantasolusiirron saaneet, aktiivisessa syöpähoidossa olevat, rituksimabihoitoa saavat, vaikeita puolustusjärjestelmän häiriötä sairastavat tai vaikean perussairauden, kuten munuais- tai keuhkosairauden omaavat. Erityisesti riskiryhmäläisiä kehotetaan hengitystieinfektioihin yhteydessä tekemään kiireellisesti kotitesti ja hakeutumaan terveydenhuollon testiin. Jos jompi kumpi tai molemmat testit ovat positiivisia, kehotetaan ottamaan yhteyttä kiireellisesti terveydenhuollon yksikköön lääkehoidon arvioimiseksi.

Paxlovid®-hoitoa voidaan antaa aikuisille, vakavan koronavirusinfektion riskiryhmään kuuluville henkilöille sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistaman, tarkoin määritellyn riskiluokituksen mukaisesti. Lääkehoidon tavoitteena on ehkäistä vaikean taudin synty sekä vähentää sairaalahoidon tarvetta. Hoito tulee aloittaa viiden vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta.

Koronatilanne Etelä-Pohjanmaalla on pysynyt viimeisen kuukauden ajan samankaltaisena. Maanantaina 7.11. Seinäjoen keskussairaalassa oli 20 ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 42 koronapotilasta.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona    


 

JÄTÄ KOMMENTTI