Alavuden tilinpäätös 2022 kuvastaa haastavaa vuotta

0
Alavuden keskusta ilmasta käsin

Alavuden kaupungin tilinpäätös 2022 kertoo vuodesta, jonka aikana kuntalaisten palveluita on ylläpidetty haastavassa toimintaympäristössä. Vuotta leimasivat maailmanlaajuisesti Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa, energiakriisi ja inflaation kiihtyminen.

Työllisyyskehitys ja sen myötä verotulot pysyivät Alavudella kuitenkin edelleen vuonna 2022 hyvällä tasolla. Verotuloja toteutui 37,8 miljoonaa euroa eli 2,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvua tapahtui niin kunnallisveron, yhteisöveron kuin kiinteistöveron osalta.

Kaupungin toiminta ja talous pysyivät pääosin hyvin suunnitellussa linjassa lukuun ottamatta energian hinnan vaikutusta ja yleistä hintojen nousua joiltain osin. Uutena, ennakoimattomana tehtävänä kaupungille tuli vuoden aikana Ukrainasta sotaa paenneiden asumisen ja palveluiden järjesteleminen ensimmäistä kertaa käyttöön otetun tilapäisen suojelun direktiivin nojalla. Järjestelyt ovat koskeneet kaupungin monen eri palvelualueen henkilöstöä ja työ on ollut vaativaa, mutta myös palkitsevaa.

Sotekustannuksilla vielä merkittävä vaikutus

Huomattavasti kaupungin tulokseen vaikutti sote-kuntayhtymä Kuussoten vuoden 2022 alijäämä, joka jouduttiin kattamaan kokonaisuudessaan, koska hyvinvointialueet aloittivat 1.1.2023. Tästä kertyi Alavudelle noin yhden miljoonan euron verran lisäkustannusta. Lisäksi jouduttiin tekemään reilun 1,6 miljoonan euron sijoitusvarallisuuden kirjanpidollinen arvonalennuskirjaus johtuen rahoitusmarkkinan suurista heilahteluista.

Näiden muutosten vaikutuksesta Alavuden vuoden 2022 tilinpäätös päätyi kaksi miljoonaa euroa negatiiviseksi. Toteutunut tilikauden tulos on kuitenkin 1,5 miljoonaa euroa parempi kuin korjattu talousarvio ja vain 0,7 miljoonaa euroa heikompi kuin alkuperäinen talousarvio. Kertynyttä ylijäämää on taseessa tilinpäätöksen jälkeen noin 17 miljoonaa euroa. Koko konsernin tilikauden tulos muodostui noin 1,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Suurten investointien osalta vuosi 2022 oli vielä merkittävä; suurimpina investointimenoina vuodelle osuivat jätevedenpuhdistamon saneerauksen loppuvaihe sekä Kunto-Lutran remontin pääosa. Syksyllä saatiin alkuun myös päiväkoti Tervanallen laajennus.

Positiivisia näkymiä

Kaupungin talous on uudessa tilanteessa nyt, kun näillä näkymin vuonna 2022 sote-kustannukset olivat viimeisen kerran suoraan kuntien vastuulla. Tulevina vuosina talous on tältä osin ennakoitavampaa, kun hyvinvointialueet vastaavat sote-toimien kustannuksista. Samalla toki kaupungin verotuloista ja valtionosuuksista on siirretty valtaosa hyvinvointialueiden rahoitukseen. Kaupungin taloudenpidolta edellytetäänkin tarkkuutta ja suunnitelmallisuutta, jotta pystymme tuottamaan jatkossakin kuntalaisille laadukkaita palveluja.

Alavudella on edelleen myös paljon positiivisia näkymiä; työllisyysaste on jo vuosia ollut maan parhaita, ja verotuotot ovat säilyneet vaikeina vuosinakin hyvällä tasolla. Syntyvyys on pysynyt kohtuullisena ja muuttoliike sekä maan sisältä että ulkopuolelta on hieman vilkastunut, ja monilla yrityksillä näkymät ovat kaikesta huolimatta hyvät. Kaupunki pyrkii mahdollisimman tiiviisti seuraamaan yritysten toimintamahdollisuuksia ja tukemaan yrityksiä niiden pyrkimyksissä. Tärkeä voimavara koko kaupungin kannalta on se, että päätöksenteossa pystytään edistämään Alavudelle tärkeitä yhteisiä tavoitteita ja hankkeita niin yritysten kuin asukkaiden hyväksi.


 

JÄTÄ KOMMENTTI